(Afwijkende) Kop- en voettekst

1. Basis

Kop- en voetteksten worden vaak gebruikt in grotere teksten om belangrijke informatie weer te geven. Zoals je kan vermoeden staan kopteksten bovenaan de pagina en voetteksten onderaan de pagina. Kop- en voetteksten kunnen de titel van een document bevatten, de naam van de auteur of een paginanummer. Het voordeel is dat je ze maar één keer hoeft in te geven, om ze toch op elke pagina te doen verschijnen. Je kan deze procedure volgen om een koptekst/voettekst in te voegen.

 • Klik in het tabblad Invoegen op de knop koptekst of voettekst.
 • Kies een koptekst/voettekst uit het lijstje.

 • Je kan de koptekst/voettekst nu aanpassen aan je wensen. Je merkt dat in het lint automatisch functies beschikbaar zijn die nuttig kunnen zijn bij het opmaken van je koptekst.

Je kan nu je koptekst of voettekst intypen. In de liniaal net onder het lint, merk je dat er automatisch tabstops werden geplaatst: een gecentreerde tabstop precies in het midden van de pagina, en een rechts uitlijnende tabstop aan de rechterkantlijn. Op die manier kan je door middel van de Tabtoets erg eenvoudig de positie van de onderdelen van je koptekst bepalen: aan de linkerkantlijn, in het midden of aan de rechterkantlijn. Ook is het perfect mogelijk om andere elementen in een koptekst of voettekst op te nemen, zoals lijnen en kaders, afbeeldingen, …

Je kan in je koptekst of voettekst door middel van de knoppen in het tabblad Kop- en voettekst of Ontwerpen speciale informatie in de kop- of voettekst invoegen:

 • Uit de keuzelijst kan je een autotekstfragment invoegen, zoals de naam van de auteur, de bestandsnaam, enz.
 • Invoegen van een paginanummer of het aantal pagina’s
 • Invoegen van een datum of een tijdstip

2. Even en oneven bladzijden

Wanneer je een document recto-verso afdrukt, is het interessant om aan even en oneven bladzijden verschillende kopteksten toe te kennen. Activeer daarvoor de kop- of voettekst door erop te dubbelklikken, en vink in het lint de optie Even en oneven verschillend aan.

Je merkt dat onderaan de ruimte voor de koptekst nu de aanduiding verschijnt: Koptekst even pagina of Koptekst oneven pagina. Dit is uiteraard afhankelijk of de koptekst zich op een even of oneven pagina bevindt. De koptekst die je nu ontwerpt, verschijnt enkel op de even of oneven pagina’s.

Handige tip: bij het invoegen van kop- of voettekst (via tabblad invoegen) kan je onmiddellijk ook ontwerpen selecteren voor even of oneven pagina’s.

3. Afwijking voor eerste pagina

In heel wat documenten wil je liever geen of een afwijkende kop- en voettekst op de eerste pagina van een sectie, die vaak een titelpagina is. Activeer daarvoor de kop- of voettekst door erop te dubbelklikken, en vink in het lint de optie Eerste pagina afwijkend aan.

Onmiddellijk wordt de koptekst op de eerste pagina actief, en kan je deze beginnen aanpassen. Indien je liever geen kop- of voettekst op de eerste pagina wil, laat je ze gewoon leeg.

OPDRACHT

 • Je werkt verder in jouw document ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’. 
 • Dubbelklik op de kop- of voettekst van één van de pagina (behalve de titelpagina!) om deze functie te openen.
 • Vink in het tabblad ‘Koptekst en voettekst” de opties ‘Eerste pagina afwijkend’ én ‘Even en oneven pagina’s verschillend aan.
 • Plaats je cursor in de koptekst van de pagina met de inhoudsopgave. Voeg achtereenvolgens de koptekst ‘Beweging (oneven pagina)’ en de koptekst ‘Beweging (even pagina)

BELANGRIJK: Je merk dat de nummering van je pagina’s niet klopt! De pagina met de inhoudsopgave is in feite een even pagina, maar wordt als een oneven pagina aanzien omdat we hebben ingesteld dat de eerste pagina afwijkend is. Je past dit als volgt aan:

  • Selecteer het paginanummer 1 van de pagina met de inhoudsopgave.
  • Klik op de rechtermuisknop en selecteer ‘Opmaak paginanummers’.
  • Wijzig het paginanummer bij ‘Beginnen bij:’ aan naar 2.
  • Nu zullen alle kopteksten worden aangepast!
 • Wijzig via het tabblad ‘Vormindeling’ de kleur van de groene vakjes in de kopteksten naar standaardkleur ‘Blauw. LET OP: dit moet je zowel instellen voor de even als de oneven pagina’s!
 • Plaats je cursor in de voettekst van een even pagina en voeg de voettekst ‘Beweging (even pagina)’ Plaats daarna je cursor in de voettekst van een oneven pagina in en voeg de voettekst ‘Beweging (oneven pagina) in.
 • Klik op het veld ‘Datum en selecteer de datum van vandaag.
 • Wijzig via het tabblad ‘Vormindeling de kleur van de groene streepjes in de voetteksten naar standaardkleur ‘Blauw. LET OP: dit moet je zowel instellen voor de even als de oneven pagina’s!
 • Sla je document nogmaals op (gedeelde OneDrivemap).
 • Eindresultaat: