AUTOMATISCHE BRONVERMELDING

1. Doel

Voor het schrijven van je tekst heb je gevarieerde informatie gebruikt. Deze informatie is afkomstig van diverse bronnen (boeken, tijdschriften, internet, …). 

Bronvermelding, dit wil zeggen aangeven welke bronnen jij hebt gebruik binnen jouw werk, is verplicht en een essentieel onderdeel van je paper. Hou dus je brongegevens zorgvuldig bij van bij de start.

BELANGRIJK: ELKE BRON MOET JE VERMELDEN OP TWEE PLAATSEN IN JE TEKST!

 • in je tekst zelf (= welke bron(nen) heb je gebruikt voor een bepaald stukje tekst?)
 • in je bronnenlijst achteraan je werk 

2. APA-Stijl

Er zijn verschillende manieren om te refereren naar gebruikte werken voor een opdracht. Belangrijk is vooral dat er één stijl gekozen wordt en dat deze consequent wordt toegepast.
 
Eén van de meeste gebruikte manieren én ook diegene die wij zullen gebruiken is het APA-systeem (American Psychological Association). 

3. Bronvermelding via MS Word

In MS Word kan je makkelijk refereren in je tekst en daarna achteraan in je document een automatische bronnenlijst aanmaken. Belangrijk is wel dat je alle belangrijke info van jouw bronnen bij de hand hebt.

Hoe start je hiermee?

 • Klik in MS Word op het tabblad ‘Verwijzingen’.
 • Je gaat werken met alle functies in de groep ‘Citaten en bibliografie’.

We bespreken hieronder elk onderdeel de groep ‘Citaten en bibliografie’.

1. Plaats je muiscursor op een plaats in je tekst waar je een verwijzing/bronvermelding wenst toe tevoegen.

2. Wanneer je klikt op Citaat invoegen, nieuwe bron toevoegen, dan verschijnt dit venster.

3. Klik onderaan in dit venster de optie ‘Alle bibliografievelden weergeven’ aan.

4. Maak bij ‘Type bron’ de juiste keuze. Voeg alle belangrijke info van jouw bron toe (zie deel 2 op deze pagina). Bij bepaalde velden kan je de optie ‘Bewerken’ aanklikken, wat helpt om info toe te voegen.

 

 

 

5. BELANGRIJK: indien de bron meerdere auteurs bevat, voeg deze dan in alfabetische volgorde toe!

Je kan naast de APA-stijl ook nog andere stijlen voor bronvermelding kiezen. Dit zal je in praktijk voor jouw opdracht op Ursulinen Mechelen niet doen.

Wanneer je je tekst hebt geschreven en via de functie ‘Citaat invoegen’ in je tekst reeds een bronvermelding hebt toegevoegd van al je gebruikte bronnen, kan je een automatische bibliografie/bronnenlijst invoegen. Dit doe je via de functie ‘Bibliografie’. 

1. Plaats je muiscursor achteraan in je document.

2. Klik op de functie ‘Bibliografie’ en selecteer de eerste mogelijkheid (bibliografie). Er wordt een automatische bronnenlijst toegevoegd. Alle bronnen staan in een alfabetische volgorde.

BELANGRIJK: Stel dat je na het invoegen van je bibliografie nog verder werkt aan je tekst en citaten invoegt, dan zal de bibliografie zich NIET AUTOMATISCH AANPASSEN! Je moet dit zelf doen door met de rechtermuisknop te klikken op je bibliografie en de optie ‘Veld bijwerken‘ te klikken

4. Correcte bronvermelding

Per type bron (boek, afbeelding, artikel tijdschrijft, …) kan je in je basiscursus terugvinden welke informatie VERPLICHT moet worden toegevoegd in de bronvermelding.

BOEK

Model

Auteur (Jaartal). Titel: ondertitel. (editie). Plaats van uitgave: Naam uitgever.

 • Auteur: familienaam van de eerste auteur, gevolgd door een komma, de initialen van de voornaam van de auteur en een punt. Is er meer dan één auteur, dan wordt het punt gevolgd door een komma. Voor de laatste auteur  staat  er  een komma en &-teken. Zijn er  meer dan 6 auteurs dan worden de eerste zes opgenomen, gevolgd door komma en “et al.”
 • Jaartal: staat tussen haakjes en wordt gevolgd door een punt.
 • Titel: begint met een hoofdletter, wordt gevolgd door een punt en wordt cursief geschreven. Tussen titel en eventuele ondertitel staat een dubbele punt. De ondertitel begint met een kleine letter, behalve bij Engelstalige boeken.
 • Editie: wordt enkel vermeld bij een tweede of latere druk. Het staat tussen ronde haken en wordt niet cursief geplaatst.
 • Plaats van uitgave en naam van de uitgever worden gescheiden door een dubbele Afkortingen achter de naam van een uitgever worden weggelaten. Het geheel wordt afgesloten met een punt.

Voorbeeld

Meysman,  H.,  &  Vanderhoeven,  J.  L.  (2008). Paper,  project  of  scriptie:  van  muisklik tot  tekst.  (7 ed.).  Leuven: Uitgeverij Acco.

(ELEKTRONISCH) ARTIKEL UIT EEN KRANT OF TIJDSCHRIFT

Model papieren artikel

Auteur(s) (Jaartal). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, nummer van de jaargang (nummer van de uitgave), pagina’s waar het artikel staat.

Model elektronisch artikel

Auteur(s) (Jaartal). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, nummer van de jaargang (nummer van de uitgave), pagina’s waar het artikel staat. Opgeroepen op maand dag, jaar, van URL

 • Na de titel van het artikel (en het punt) wordt de naam van het  tijdschrift geschreven (cursief  en  met hoofdletters),gevolgd door een komma en het volumenummer (eveneens cursief). In de meeste gevallen volgen  daarna (na een komma) de begin- en eindpagina van het  artikel (niet cursief, gescheiden door een koppelteken en voorafgegaan door pp.). Het geheel wordt afgesloten door een punt.
 • Wanneer het tijdschrift echter elk nummer opnieuw start met pagina 1, dan moet ook het uitgavenummer vermeld worden. Dit gebeurt achter het jaargang tussen haakjes en niet cursief.
 • Bij een elektronisch artikel vul je de velden Jaar, Maand, Dag en URL in. De URL wordt op het einde van de bronvermelding geplaatst zonder een punt.

Voorbeeld artikel uit een krant of tijdschrift op papier

Vanouplines, P. (2007). Informatiegeletterdheid in de bibliotheek. Bibliotheek- en archiefgids, 83 (6), pp. 10-17.

Voorbeeld van een elektronisch artikel

Yaacob, R. (2010). Knowledge Management and Challenging Roles of Academic Librarians. Management Science and Engineering, 4(5), pp. 14-23. Opgeroepen op april 26, 2011, van http://www.doaj.org

THESIS, EINDWERK, BACHELORPROEF OF CURSUSMATERIAAL (= TYPE BOEK)

Model

Auteur(s) (Jaartal). Titel van het eindwerk (Ongepubliceerd  eindwerk).  Naam van de onderwijsinstelling, plaats van de onderwijsinstelling.

Auteur(s) (Jaartal). Titel van de cursus [Cursustekst]. Naam van de onderwijsinstelling, plaats van de onderwijsinstelling.

 • De tekst ‘Ongepubliceerd eindwerk’ of ‘Cursustekst’ voeg je zelf toe in het veld Titel met de juiste haakjes.
 • De naam en plaats van de onderwijsinstelling plaats je beiden in het veld Uitgever.

Voorbeeld

Raes, K. (2008). Psychosociale aspecten bij type 1 diabetes mellitus. Ongepubliceerd eindwerk. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

WEBSITE

Model

Auteur(s) (Jaartal). Titel. Opgeroepen op maand dag, jaar, van URL

Gaat het om een document waarvan men de auteur kent, dan begint men met de auteur en de datum tussen haakjes, gevolgd door de titel. Kent men enkel de titel van het document of de titel van de website, dan komen die vooraan te staan, gevolgd door de datum tussen haakjes.

Voorbeeld

Van Veen, M. (2005). Door de bomen het bos: informatievaardigheden in het onderwijs. Opgeroepen op april 26, 2011, van http://www.ou.nl/eCache/DEF/17.912.htm

(ELEKTRONISCHE) ILLUSTRATIES

Model voor afbeeldingen uit een boek

Auteur(s) (Jaartal). Titel (afb.).

Model voor afbeeldingen uit een artikel

Auteur(s) (Jaartal). Titel (afb.). Titel van publicatie.

Model voor afbeeldingen op het internet

Titel (afb.). Opgehaald van URL

 • Elke afbeelding heeft een titel nodig. Indien deze niet aanwezig is, voeg je deze zelf toe.
 • Na het toevoegen van de titel typ je nog (afb.), zodat het duidelijk is dat het hier om een afbeelding/illustratie gaat.
 • Bij het toevoegen van een bronvermelding voor afbeeldingen van het internet, ontbreekt vaak het jaar. MS Word voegt automatisch (sd.), ofwel zonder datum, toe. Dit mag je verwijderen nadat je de bibliografie hebt ingevoegd of bijgewerkt.

Voorbeeld afbeelding uit boek

Goldschmit-Jenther, R. (2008). Bibliografieën in woord en beeld: Goethe (afb.).

Voorbeeld afbeelding uit artikel

Gude, R. (1998). Goethe, de burgerkring (afb.). Filosofie magazine.

Voorbeeld afbeelding internet

Homunculus Faust (afb.). Opgehaald van http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Homunculus_Faust.jpg

Renaissance Towards Faustus as a Magician (afb.). Opgehaald van http://english.uga.edu/cdesmet/tiffany/faustus.htm

FAQ bij bronvermelding

Probleem?

Oplossing

Voorbeeld

Anonieme werken

Als van een boek, artikel, internetbron geen auteur bekend is, begin dan onmiddellijk met het eerste woord van de titel. De lidwoorden in de titel worden weggelaten.

Damiaan, een didactische bundel. (2019, 7 21). Opgehaald van https://www.kuleuven.be/thomas/page/damiaan/

Heiligverklaring Pater Damiaan dichterbij. (2008, 05 06). Opgehaald van http://www.demorgen.be/dm/nl/989

Geen jaartal

(boek, artikel, thesis, eindwerk, bachelorproef, cursusmateriaal, website)

Noteer (sd) è Normaal gezien doet MS Word dit automatisch

Meysman, H., & Vanderhoeven, J. L. (sd). Paper, project of scriptie: van muisklik tot tekst (7 ed.). Leuven: Uitgeverij Acco.

Ontbreken van uitgeverij (boek)

Gebruik de afkorting (z.u.)

Meysman, H., & Vanderhoeven, J. (2008). Paper, project of scriptie (7 ed.). Leuven: z.u.

Ontbreken plaats van uitgave (boek)

Laat het veld in de referentie leeg.

Meysman, H., & Vanderhoeven, J. L. (sd). Paper, project of scriptie: van muisklik tot tekst (7 ed.). Uitgeverij Acco.

Ontbreken van de paginering (artikel)

Laat de velden in de referentie leeg.

Vanouplines, P. (2007). Informatiegeletterdheid in de bibliotheek. Bibliotheek- en archiefgids, 83(6).

Ontbreken van de jaargang en/of uitgave (artikel)

Laat de velden in de referentie leeg.

Vanouplines, P. (2007). Informatiegeletterdheid. Bibliotheek- en archiefgids, pp. 10-17.

 

OPDRACHT

 • Je werkt verder in jouw document Fouten_VoornaamFamilienaam (downloadbaar bij het onderdeel objecten).
 • Voeg 3 bronvermeldingen (= citaten) toe in de tekst:

 

 • Voeg achteraan je document, boven de eindnoten, je bibliografie in.

 •  
 • Voeg nog een extra bronvermelding (= citaat) toe in de tekst:

 •  
 •  Werk je aanwezige bibliografie bij, zodat deze automatisch (!!!) wordt aangepast met de laatste wijzigingen.

 • Sla je document nogmaals op.

Bronnen

https://docplayer.nl/17249258-Richtlijnen-voor-bronvermelding-handleiding-voor-docenten-en-studenten.html