Herhalingsoefening Word (Deel 2)

 • Download de herhalingsoefening (klik op Download).
 • Plaats dit in je gedeelde OneDrive-mapje (onder Tekstverwerking).
 • Geeft deze oefening de naam ‘2021_Voornaam_Familienaam_Herhalingsoefening MS Word Deel 2_’.

OPDRACHT 1 (OBJECTEN)

 •  Vormen
  • Voeg bij het hoofdstuk ‘verkoop en humor’ enkele vormen toe (zie eindresultaat).
  • Smiley
   • Oranje opvulling
   • Zwarte vormcontour van 3pt dik
  • Pijlen
   • Groene opvulkleur
   • Zwarte vormcontour van 3pt dik

 • SmartArt
  • Voeg bij het hoofdstuk ‘de afstand van de verkoper’, onder het vetgedrukte woord afstandzones, de SmartArt categorie ‘Piramide’, stijl ‘eenvoudige piramide’ in.
  • Voeg de informatie toe (zie eindresultaat).
  • Geef de SmartArt de stijl ‘gematigd effect’.
  • Wijzig de kleuren naar ‘kleurrijk’, ‘Accentkleuren 3 tot 4’.
  • Geef de SmartArt een breedte van 17 centimeter en een hoogte van 9,5 cm.

OPDRACHT 2 (SECTIES)

 •  Plaats de pagina met de vormen (smiley en pijlen) op een liggende pagina.
 • Let op: Zorg ervoor dat er geen lege pagina’s overblijven in je document.
 • Let op: Verplaats indien nodig de vormen, zodat je terug een mooi resultaat krijgt.

OPDRACHT 3 (VOETNOTEN EN EINDNOTEN)

 • Voeg de volgende voetnoten toe.
 • Voeg de volgende eindnoten toe.

OPDRACHT 5 (TITELPAGINA)

 • Voeg het voorblad ‘Beweging’ in
 • Afbeelding
  • Wijzig de afbeelding op het voorblad zodat een afbeelding omtrent het thema ‘verkoop’ verschijnt.
  • Wijzig de grootte van de afbeelding en plaats de afbeelding zoals op het onderstaande resultaat.
  • Geef de afbeelding een afbeeldingsstijl naar keuze.
 • Verwijder het besturingsveld met het jaar ‘2019’ en verwijder het cijfer 2019.
 • Wijzig volgende informatie op de titelpagina:
  • Titel: Verkooptechnieken (normaal automatisch al ingevuld)
  • Auteur: Jouw voornaam en familienaam
  • Bedrijf: Ursulinen Mechelen
  • Datum: datum van vandaag

OPDRACHT 6 (INHOUDSOPGAVE)

 • Voeg na de titelpagina één lege pagina.
 • Voorzie de lege pagina van de titel “Inhoudsopgave” en koppel dit aan kop 1. Verwijder de nummering voor de titel.
 • Voeg een automatisch gegeneerde inhoudsopgave toe.
 • Verwijder binnen deze inhoudsopgave de titel “Inhoud”.
 • Zorg ervoor dat je inhoudsopgave opgemaakt is volgens de NBN-normen:
  • Er wordt gebruik gemaakt van de juridische nummering(1, 1.1, …), ingesteld via de stijlen.
  • Elke nummering staat tegen de kantlijn.
  • De tekst van elk niveau staat onder elkaar.
  • De titels van niveau 1 (kop1) worden in het vet
  • Eventueel: Voor elke titel van niveau 1 (kop 1) nog een witruimte van 12 punten.

OPDRACHT 7 (AFWIJKENDE KOP- EN VOETTEKST)

 • Dubbelklik op de kop- of voettekst van één van de pagina (behalve de titelpagina!) om deze functie te openen.
 • Vink in het tabblad ‘Koptekst en voettekst” de opties ‘Eerste pagina afwijkend’ én ‘Even en oneven pagina’s verschillend’ aan.
 • Plaats je cursor in de koptekst van de pagina met de inhoudsopgave. Voeg achtereenvolgens de koptekst ‘Beweging (oneven pagina)’ en de koptekst ‘Beweging (even pagina)’
  BELANGRIJK: Je merkt dat de nummering van je pagina’s niet klopt! De pagina met de inhoudsopgave is in feite een even pagina, maar wordt als een oneven pagina aanzien omdat we hebben ingesteld dat de eerste pagina afwijkend is. Je past dit als volgt aan:
  • Selecteer het paginanummer 1 van de pagina met de inhoudsopgave.
  • Klik op de rechtermuisknop en selecteer ‘Opmaak paginanummers’.
  • Wijzig het paginanummer bij ‘Beginnen bij:’ aan naar 2.
  • Nu zullen alle kopteksten worden aangepast!
 • Wijzig via het tabblad ‘Vormindeling’ de kleur van de groene vakjes in de kopteksten naar Groen, Accent 6, lichter 60%. LET OP: dit moet je zowel instellen voor de even als de oneven pagina’s!
 • Plaats je cursor in de voettekst van een even pagina en voeg de voettekst ‘Beweging (even pagina)’. Plaats daarna je cursor in de voettekst van een oneven pagina in en voeg de voettekst ‘Beweging (oneven pagina)’
 • Klik op het veld ‘Datum’ en selecteer de datum van vandaag.
 • Wijzig via het tabblad ‘Vormindeling’ de kleur van de groene streepjes in de voetteksten naar Groen, Accent 6, lichter 60%. LET OP: dit moet je zowel instellen voor de even als de oneven pagina’s!

OPDRACHT 8 (BESTAND OMZETTEN NAAR PDF-FORMAAT)

 • Maak een PDF-versie van jouw bestand. 
 • Je geeft dit de naam ‘2021_Voornaam_Familienaam_Herhalingsoefening MS Word Deel 2_PDF’.

OPDRACHT 9 (SJABLONEN)

Verwijder alle specifieke informatie uit dit document, d.w.z. alles behalve de titelpagina en de automatische inhoudsopgave. Werk de automatische inhoudsopgave bij. Sla dit document op als een sjabloon (!!!). Dit sjabloon krijgt de naam ‘2021_Voornaam_Familienaam_Herhalingsoefening MS Word Deel 2_Sjabloon’.

LET OP DAT JE HIER GEEN FOUTEN MAAKT, WANT ANDERS LOOP JE HET RISICO OM JE OEFENBESTAND KWIJT TE GERAKEN!