Herhalingsoefening Word (Deel 1)

START

 • Via deze herhalingsoefening kan je de vaardigheden van de onderdelen ‘basishandelingen’, ‘stijlen’, ‘opsommingen en nummering’, ‘afbeeldingen’ en ‘tabellen’ nogmaals grondig inoefenen. Naast het blanco tekstbestand, kan je ook het eindresultaat raadplegen in een pdf-versie.
 • Download het oefenbestand ‘Herhalingsoefening_zakelijke e-mailetiquette’ en bewaar het in jouw OneDrivemap (Tekstverwerking).
 • Stel de marges van het document in volgens de NBN-normen.

STIJLEN

 • Koppel de rode titels aan Kop 1.
 • Koppel de groene titels aan Kop 2.
 • Zorg ervoor dat de NBN-nummering (1. , 1.1, 1.1.1, ….) automatisch gekoppeld wordt aan de gebruikte stijlen Kop 1 en Kop 2.
 • Pas je nummering in de koppen (lijst met meerdere niveaus) als volgt aan:
  • Niveau 1: Uitgelijnd op 0 cm, Tekst inspringen op 1 cm.
  • Niveau 2: Uitgelijnd op 0 cm, Tekst inspringen op 1 cm.
 • Plaats je cursor in een deel met gewone tekst Wijzig de stijl ‘Standaard’ als volgt:
  • Lettertype: Tahoma, 11pt
  • Letterkleur: Zwart
  • Alinea-afstand: voor 0 pt na 0 pt
  • Bij elke alinea springt de eerste regel 1 cm links in.
  • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
  • Zwevende regels moeten worden voorkomen.
  • Tekst uitvullen
 • Wijzig de stijl ‘Kop 1’ als volgt:
  • Lettertype: Tahoma, 16pt, vet
  • Tekst links uitlijnen
  • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, donkerder 50%
  • Alinea-afstand: voor 0 pt na 12 pt
  • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
  • Elke titel in stijl kop 1 moet automatisch op een nieuwe pagina beginnen.
 • Wijzig de stijl ‘Kop 2’ als volgt:
  • Lettertype: Tahoma, 13pt, vet en cursief
  • Tekst links uitlijnen
  • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, Donkerder 25%
  • Alinea-afstand: voor 12 pt én na 12 pt
  • Bij volgende alinea houden.
 • Maak zelf een nieuwe stijl aan en noem deze ‘Test’:
  • De stijl moet enkel beschikbaar zijn in dit document
  • Type stijl: Alinea
  • Stijl gebaseerd op: Standaard
  • Lettertype: Tahoma, 9pt, cursief
  • Kleur zwart
  • Uitlijning: rechts
  • Alle tekst die wordt gekoppeld aan de stijl test springt 1 cm rechts in.
  • De inspringing ‘eerste regel’ op 1 cm mag worden verwijderd.
  • Alinea-afstand: 12 punten voor en 0 punten na
  • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
 • Koppel de nieuwe stijl ‘Test’ aan de tekst ‘Bron: www.netonline.be’ en ‘Bron: thinkproductive.nl’

VERVANGEN & KOP/VOETTEKST

 • Vervang in de tekst de woordencombinatie ‘not done’ door ‘niet gebruikelijk’.
 • Voeg in de voettekst onderaan rechts het paginanummer in (opgelet, nummer moet automatisch aanpassen op de volgende pagina).
 • Plaats in de koptekst links jouw voornaam en naam, en rechts jouw klas.
 • Dubbelklik op de koptekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Tahoma, 9pt.
 • Dubbelklik op de voettekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Tahoma, 9pt.
 • Plaats de positie van kop- én voettekst op 1 cm vanaf boven/vanaf onder. 

OPSOMMING & NUMMERING

 • Onderaan hoofdstuk 1 (‘Zakelijke e-mailetiquette, do’s en don’ts’ è onder de tekst ‘Bron: www.netonline.be’) staan alle titels van dit hoofdstuk nogmaals opgesomd. Deze titels moeten een opsomming krijgen via een lijst met meerdere niveaus. Hou rekening met volgende vereisten:
  • Niveau 1: opsommingsteken -, links uitgelijnd op 0 cm, tekst inspringen op 0,63 cm
  • Niveau 2: opsommingsteken zwart bolletje (opgevuld), links uitgelijnd op 0,63 cm, tekst inspringen op 1,27 cm
 • Koppel de eerste regel aan niveau 1 en de andere regels aan niveau 2.

Zorg ervoor dat je met behulp van deze lijst onderstaand resultaat verkrijgt: 

AFBEELDINGEN

 • Plaats de afbeelding ‘iPhone Mail’ onder de titel ‘1 Zakelijke e-mailetiquette: do’s en don’ts’.
 • Snij de afbeelding ‘iPhone Mail’ als volgt bij:
 • Centreer de afbeelding ‘iPhone Mail’.
 • Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een hoogte van 4 cm. De breedte wordt automatisch aangepast.
 • Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een zwarte rand van 2 ¼ pt.
 • Voeg de afbeelding ‘Forward’ toe aan het bestand.
 • Snij de afbeelding gericht bij, zodat enkel de knop met zijn schaduw overblijft.
 • Geef de afbeelding een hoogte van 3,5 cm.
 • Plaats deze afbeelding Rechts naast de tekst (uitlijning Vierkant) die hoort bij de titel ‘1.6 Forward geen e-mails zonder toestemming’.

 

 • Comprimeer alle afbeeldingen op de resolutie ‘Afdrukken (220 ppi)’ en zorg ervoor dat de bijgesneden gebieden worden verwijderd.

TABEL

 • Bij hoofdstuk 3 (Persoonlijke mailinglijst) ga je een tabel opstellen met 5 kolommen en 11 rijen die een persoonlijke maillinglijst bevat. Deze tabel heeft volgende eigenschappen:
  • Stijl ‘Rastertabel 5 Donker – Accent 3’
  • Randen 1ste rij en 1ste kolom: binnen- en buitenrand zwart, 1 1/2 pt
  • Overige randen (inhoud tabel): binnen- en buitenrand zwart, 1 pt
  • Kolomtitels (Nr., Naam,…) in het vet en in het zwart. Centreren.
  • Kolom Nr. : Breedte 1 cm. Tekst in het vet. Tekst gecentreerd. Tekst in het zwart.
  • Kolom Naam: Breedte 2,5 cm.
  • Kolom Type: Geef deze kolom eerst een breedte van 3,3 cm. Je splitst daarna de cellen in 2 delen. In de linkerzijde (breedte 0,8 cm) plaats je de code van deze persoon, namelijk F(amilie), V(riend) of L(eraar). In de rechterzijde (breedte 2,5 cm) plaats je extra info omtrent die persoon (welk soort familie, van waar ken je deze vriend, welk vak geeft deze leraar, …).
  • Kolom Email: Breedte 6,7 cm.
  • Kolom Opmerking: Breedte 3,5 cm.
  • De tekst in de 1ste rij en 1ste kolom (= titels) heeft volgende opmaak: Tahoma, 11pt, Vet
  • De tekst in de cellen (niet de titels) heeft volgende opmaak: Tahoma, 10 pt.
  • Voeg de informatie op de eerste rij toe aan de tabel.
 •  
  • Selecteer de volledige tabel. Stel de linkse celmarge in op 0,25 cm en de ruimte tussen de cellen op 0,1 cm.
 • Eindresultaat tabel:

 • Zorg dat er geen schrijffouten in jouw document voorkomen door een spelling- en grammaticacontrole uit te voeren.

Sla het eindresultaat op binnen je gedeelde map op OneDrive (Tekstverwerking)