Moovly

OPDRACHT KENNISMAKING PLATFORM

Neem de cursus door en bekijk de instructiefilmpjes aandachtig. 

Zoek enkele gratis foto’s en video’s via de platformen www.pexels.com en www.pixabay.com.

Test alle mogelijkheden van het platform Moovly uit. Maak een video (“2021_Voornaam_Familienaam_Verkenning Moovly”) samengesteld uit foto- en videofragmenten die aantoont dat je alle mogelijkheden hebt verkent.

Na twee lesuren publiceer download je je testvideo en dien je deze in via de correct uploadzone (0_Moovly Verkenning) op Smartschool (vak ‘Informatica Schakeljaar Hoger Onderwijs’).

1. Starten met Moovly

1.1 Wat is Moovly?

Moovly is een tool voor het maken van animatiefilmpjes. Het werkt, net als Canva, volledig online (= in de cloud). Na het aanmaken van een account kan je starten met het aanmaken van een video.

Met de gratis account kan je al van heel wat functies gebruik maken. Het aantal filmpjes dat je kan maken is onbeperkt. Wel kan je je filmpje niet opslaan in een hoge kwaliteit.

1.2 Account aanmaken en aanmelden

ACCOUNT
 • 1. Surf naar www.moovly.com.
 • 2. Klik op ‘Get Started’ (rechts boven).
 • 3. Selecteer als type ‘Education’.
 • 4. Selecteer bij ‘Students (K-12)‘ de optie ‘Create an assignment video‘.

 • 5.Selecteer de optie ‘Sign up for free‘.
 • 6.  Vul je gegevens aan.

 • 7. Je ontvangt nu een bevestigingsmail om je wachtwoord in te stellen. Breng dit eerst in orde!
AANMELDEN
 • 1. Surf naar www.moovly.com.
 • 2. Klik bovenaan in het menu op ‘Login’.
 • 3. Vul je gegevens in en klik op ‘Login’.

 • Je komt nu terecht op het ‘Dashboard’, waar je een overzicht van je projecten kan terugvinden.

2. Projecten

2.1 Een project creëren

Wanneer je op het Dashboard klikt op ‘Create Project’, dan krijg je drie mogelijkheden om een project te starten:

 1. Start from Scratch: Je wenst vanaf nul een nieuwe video te maken.
 2. Use a template: Je wil bij het maken van een nieuwe gebruik maken van een sjabloon.
 3. Import PowerPoint file: Gebruik een bestaande PowerPointpresentatie als basis voor het aanmaken van een video.

 • 4. Je komt nu terecht in de werkruimte van Moovly. Deze bestaat uit 4 onderdelen:
  • Bibliotheek: Hier kan je afbeeldingen, geluiden en videofragmenten terugvinden. Sommige worden gratis aangeboden door Moovly, maar je kan ook zelf materiaal uploaden via de functie ‘Upload Media’.
  • Podium: Hier voeg je materiaal toe en zie je het resultaat van je aanpassingen.
  • Tijdslijn: Hier kun je de duur van elk van de afbeeldingen, videofragmenten, tekstfragmenten en/of geluiden bekijken en aanpassen.
  • Eigenschappen: Voor elk van de toegevoegde elementen zijn er bepaalde eigenschappen beschikbaar. Selecteer een element vanuit je tijdslijn en daarna kan je eigenschappen aanpassen.

 • 5. Bovenaan kan je de naam van het project aanpassen (1). Daarnaast kan je het eindresultaat van je video bekijken door op het schermpje te klikken, gebruik maken van de helpfunctionaliteiten en je video opslaan (2).

2.2 Een video bewerken

2.2.1 Bibliotheek

TYPES

Om eigen multimediamateriaal (foto’s, filmpjes, audio) toe te voegen aan Moovly, klik je op de functie ‘Personal Library‘ of Selecteer je onderaan de Bibliotheek de functie ‘Upload Media

Storyblocks is een bibliotheek die gratis materiaal (foto’s, video’s, achtergronden, geluiden, muziek) bevat. Hiermee kan je al heel wat informatie terugvinden.

Graphics is een bibliotheek die heel wat informatief materiaal bevat. Hij is deels gratis, deels betalend. Hierbij gaat het niet zozeer over foto’s, maar eerder over eenvoudige afbeeldingen, grafieken, stempels, infopanelen en korte videoclips. Deze bevat heel handig materiaal om structuur te geven aan je video.

iStock is een betalende bibliotheek die heel wat foto’s en video’s bevat.

ZOEKFUNCTIE

Bovenaan in de bibliotheek is er een zoekfunctie beschikbaar. Wanneer je één of meerdere zoektermen ingeeft, dan krijg je resultaten over alle bibliotheken heen te zien. Vergeet niet dat de iStock bibliotheek betalend is!

WERKING

Je kan zaken uit de bibliotheek toevoegen aan je video door erop te dubbelklikken OF door te klikken op het fragment en het slepen op het podium.

LET OP: kijk goed naar de geselecteerde clip op de tijdslijn. Het geselecteerde materiaal wordt hieraan toegevoegd.

2.2.2 Podium

ALGEMEEN

Wanneer je een object of tekst selecteert, dan verschijnen er blokjes aan de randen. Via deze blokjes kan je het object vergroten/verkleinen en draaien.

Wanneer je een object of een tekstvak hebt geselecteerd, kan kan je deze kopiëren (2.), knippen (1.) en plakken (3.). Je vindt onderstaande knoppen terug in het menu boven het podium.

OBJECTEN

Wanneer je vanuit de bibliotheek iets hebt toegevoegd aan je video, dan wordt dit beschikbaar op het podium. 

Met onderstaande knoppen (beschikbaar in menu boven podium) kan je je objecten horizontaal of verticaal omdraaien.

Heb je een object correct ingesteld (grootte, plaats op de tijdslijn, eigenschappen), maar ben je niet tevreden over het object zelf, dan kan je dit ‘swappen‘ (wisselen). Selecteer het object op het podium. Klik rechts bij de eigenschappen het vakje ‘Swap object’ open. Zoek naar een beter alternatief object en sleep dit rechts in het vakje Swap (bij de eigenschappen).

TEKST

Boven het podium kan je op het ‘T’-symbool klikken. Wanneer je daarna klikt op een plaats in je filmpje, dan voeg je tekst toe.

Je kan de tekst typen die je wenst toe te voegen. Rechts kan je in het zijvenster eigenschappen (‘properties’) verschillende eigenschappen van de toegevoegde tekst aanpassen:

 • Font family: Hier kan je het lettertype aanpassen.
 • Font size: Hier kan je de grootte van de tekst aanpassen.
 • Line spacing: Hier kan je de witruimte tussen regels aanpassen. Je kan dit enkel zien wanneer je tekst uit meerdere regels bestaat.
 • Text style: Hier kan je je tekst in het vet en/of cursief plaatsen.
 • Text color: Hier pas je de kleur van je tekst aan.
 • Background color: Hier kan je de achtergrondkleur van het tekstvak aanpassen.
 • Alignment: Hier kan je de uitlijning van je tekst binnen het tekstvak aanpassen.
 • Bullets & Lists: Hier heb je de optie om geen opsomming/nummering of een opsomming of een nummering toe te voegen aan je tekst.

VORMEN

Boven het podium kan je op het vormsymbool klikken. Wanneer je daarna klikt op een plaats in je filmpje, dan kan je de vorm teken door met de linkermuisknop te klikken en te slepen.

Nadat je je vorm hebt getekend op het podium, kan je rechts in het zijvenster eigenschappen (‘properties’) verschillende eigenschappen van de toegevoegde vorm aanpassen:

 • Fill color: Hier kan je de opvulkleur van de getekende vorm aanpassen.
 • Border color (+ dikte): Hier kan je de kleur en de dikte van de rand aanpassen.
 • Opacity: Hiermee stel je de doorzichtigheid van je vorm in.

2.2.3 Eigenschappen

Je kan zowel de algemene eigenschappen voor je volledige video als de eigenschappen van individuele onderdelen (objecten, tekst, …) aanpassen.

De algemene eigenschappen zijn steeds beschikbaar in het zijvenster rechts onder ‘Stage properties’:

 • Size: Hier pas je de grootte van je video aan (breedte : hoogte). De meest gebruikte grootte is ‘Video 16:9’.
 • Background color: Hiermee kan je een vast achtergrondkleur toepassen.

Bij eigenschappen voor individuele onderdelen hebben we hierboven in de cursus reeds de eigenschappen bij tekst en vormen besproken. Daarnaast kan je ook nog eigenschappen voor afbeeldingen en videofragmenten aanpassen. Voor afbeeldingen zijn onderstaande eigenschappen (‘Object properties’) beschikbaar:

 • Tint: Hier kan je je afbeelding een soort tint (gloed) geven.
 • Opacity: Hiermee pas je de doorzichtigheid van de afbeelding aan.

Voor videofragmenten zijn onderstaande eigenschappen beschikbaar:

 • Tint: Hiermee kan je je videofragment een tint (gloed) geven.
 • Volume: Hiermee kan je het volume van het geluid in het fragment aanpassen.
 • Speed: Hiermee kan je de snelheid van afspelen van het fragment aanpassen.
 • Opacity: Hiermee pas je de doorzichtigheid van het fragment aan.

2.2.4 Tijdslijn

De tijdslijn is een heel belangrijk onderdeel binnen Moovly. Elk item dat je toevoegt aan je video wordt is zichtbaar op de lijn. Het geeft je een goed overzicht van hoe je items worden geplaatst binnen je video.

BELANGRIJK:

  • Op de tijdsbalk zijn er ‘Clips’ en ‘Items’ beschikbaar. Een clip kan je zien als een groep waarbinnen je meerdere items (afbeelding, geluid, tekst, …) kan plaatsen. Dit geeft als voordeel dat je alles goed kan groeperen. Je kan de items binnen een clip zichtbaar maken en verbergen door de clip open of dicht te klikken.
 •  
  • Clips / items kunnen elkaar overlappen. Wat bovenaan staat, zal ook letterlijk boven de andere clips/items liggen. 
  • Door te dubbelklikken op de naam van een clip of een item, kan je deze naam wijzigen. Wanneer je video heel veel items/clips bevat, is het noodzakelijk om deze logische namen te geven.
  • Per clip / item kan je de zichtbaarheid aanpassen door het oogje ernaast aan of af te vinken. Daarnaast kan je clips/items ook vastzetten door het slotje aan of af te klikken. Dit zorgt ervoor dat je niks meer kan aanpassen. Door op het vuilbakje naast een clip/item te klikken, kan je dit snel verwijderen.
  • Met behulp van de toetsencombinatie CTRL + Z kan je stappen ongedaan maken.
  • Met behulp van de SHIFT-knop en CTRL-knop kan je (net zoals in Windows Verkenner) meerdere clips/items selecteren.
  • Op de tijdslijn kan je clips en items verplaatsen door erop te klikken en te slepen.
  • Boven de tijdslijn kan je zie je de tijdsverdeling. Dit geeft je goed zicht op wanneer bepaalde clips/items zichtbaar zullen worden tijdens je video.
  • De rode lijn in de tijdslijn kan je gebruiken om items een goede plaats te geven. Door te klikken in de tijdsverdeling, kan je de rode lijn verplaatsen.
  • Onder de tijdslijn staat er een schuifbalk waarmee je kan inzoomen en uitzoomen op de tijdslijn.
  • Via de knoppen knippen, kopiëren en plakken (zie podium) kan je clips/items bewerken. Belangrijk is dat clips/items worden geplakt op basis van de plaats van de rode lijn!

2.2.5 Animaties & splitsen

ANIMATIES

Je kan in Moovly animaties toevoegen aan volledige clips en individuele items. Dit doe je via de functie ‘Add animation’, die onder de tijdslijn beschikbaar is nadat je een clip/item hebt geselecteerd. Je kan meerdere animaties toevoegen aan één item/clip.

BELANGRIJK:

  • Voeg je een animatie toe aan een clip, dan wordt deze animatie toegevoegd aan ALLE ITEMS binnen deze clip! 
  • Nadat je een animatie hebt toegevoegd, verschijn er een schuifbalk je onder het item. Hiermee kan je de tijdsduur van de animatie aanpassen.

  • Overdrijf niet in het aantal verschillende animaties! Een beperkt aantal gebruikte animaties in een video komt professioneel over.
  • Je hebt keuze tussen een aantal categorieën binnen de animaties:
   • Hands: Dit zijn de animaties die met een hand gebeuren.
   • Highlight: Dit zijn de animaties die je object doen opvallen.
   • Move & transform: Dit zijn de animaties waarmee je een object laat bewegen binnen je film.
   • Exit: Dit zijn de animaties om een object te laten verdwijnen.
   • Enter: Dit zijn de animaties om een object zichtbaar te maken.

SPLITSEN

Je kan een een object splitsen in meerdere delen met behulp van de rode lijn en de functie ‘Split’. Hoe?

 • Selecteer een clip of een individueel item.
 • Plaats de rode lijn op het punt waar je wenst te splitsen.
 • Klik op de functie ‘Split’ (naast de functie ‘Add animation’).

2.2.6 Audio opnemen

Binnen Moovly heb je de mogelijkheid om rechtstreeks geluid op te nemen. Hoe?

 • Klik net onder de bibliotheek op ‘Record’ en dan nogmaals op ‘Record’.

 • Selecteer de functie ‘Audio’ (de andere functies zijn enkel bruikbaar voor de betalende versie).

 • Klik op ‘Start recording’.
 • Na 3 seconden start de opname. Nu kan je zaken inspreken. Ben je klaar, dan klik je op ‘Stop recording’.

 • Nu kan je de opgenomen audio afspelen, een logische naam geven en opslaan. Bij opslaan heb je twee opties, namelijk ‘Save’ en ‘Save and insert’. Bij de eerste wordt het audiofragment opgeslagen in je ‘Personal Library’. In het tweede geval wordt het fragment opgeslagen én ook toegevoegd aan je huidige filmpje. De plaats waar het wordt toegevoegd hangt af van de plaats van de rode lijn.

LET OP: Mogelijks moet je Moovly wel de toegang geven tot je microfoon!

3. Delen van projecten

Het is mogelijk om projecten te delen met andere Moovly-gebruikers. Je kan één van jouw projecten delen door onderstaande stappen te volgen:

 • Ga naar je Dashboard (= het overzicht van al jouw projecten).
 • Klik bij het project dat je wenst te delen op ‘Share’.

 • Voeg één of meerdere e-mailadressen toe. Bij de rechten (‘Right’) kan je aangeven of de mensen waarmee je deelt je project mogen bekijken (‘View’), mogen bekijken en kopiëren (‘Copy’) of je project mogen bekijken, kopiëren en aanpassen (‘Edit’).
 • Je kan ook een begeleidende boodschap (‘Message‘) meesturen.

 • Is er een project met jou gedeeld, dan dien je na het aanmelden bovenaan in het menu te klikken op ‘Collaboration‘. Onderaan bij ‘Shared with me’ kunnen de projecten worden teruggevonden die met jou gedeeld zijn.

LET OP: Projecten die met jou werden gedeeld en die je kan aanpassen (‘Edit’), kan jij niet downloaden, tenzij je de betalende variant van Moovly ter beschikking hebt.

4. Downloaden versus publiceren

DOWNLOADEN

Je kan vanuit het Dashboard een project downloaden als een MP4-bestand. Als je deze functie aanklikt, dan zal je zien dat je deze enkel in standard quality (480p) kan opslaan. Vooraleer je je project effectief kan downloaden, moet Moovly jouw project nog renderen (= video digitaal samenstellen). Dit kan, afhankelijk van de grootte van je video, een tijd in beslag nemen.

Eens je video is gerenderd, dan kan je je video effectief downloaden door bij het project te klikken op Download en dan je download aan te klikken.

1.

2.

3.

PUBLICEREN

Naast het downloaden van een project, kan je een project ook rechtstreeks publiceren op allerhande platformen, zoals Facebook, YouTube, Vimeo en Moovly Gallery (= platform van Moovly zelf). Gebruik je de gratis versie van Moovly, dan zal je video steeds een watermerk van Moovly bevatten.

5. Eindopdracht filmpje

Vooraleer je aan deze opdracht start, dien je eerst het programma onder de knie te krijgen. Dit kan je doen door de cursus door te nemen en te experimenteren met alle mogelijkheden. Heb je dit reeds gedaan? Dan ben je klaar voor de eindopdracht.

Voor de eindopdracht ga jij een filmpje maken omtrent een persoon die voor jou een rolmodel is. Deze persoon is dus een écht voorbeeld voor jou. Dit mag niet dezelfde persoon zijn als voor de eindopdracht van Animotica. In het filmpje behandel je minimum volgende zaken:

 • Wie is jouw rolmodel?
 • Waarom is deze persoon een voorbeeld voor jou?
 • Op welk vlak heeft/had deze persoon een invloed op jou? 

CRITERIA:

  • Je mag zowel starten van een leeg bestand (‘Start from scratch’) als van een sjabloon (‘Use a template’).
  • Je project krijgt als naam ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Moovly_Videorolmodel’. 
 •  
  • Je deelt je project met de leraar. Je gebruikt hiervoor het e-mailadres frederik.thomas@tsmmechelen.be. Je zorgt ervoor dat hij je filmpje kan aanpassen (‘Edit’).
  • Je kiest voor ‘Video 16:9’ als beeldverhouding.
  • Je filmpje bevat minimaal 15 verschillende items (afbeeldingen, videofragmenten, geluiden, muziek, tekst).
 •  
  • Je geeft elk item een logische naam.
 •  
  • Je verdeelt je items op een logische wijze over clips. Je geeft deze clips een logische naam. Je kan de verdeling van de items op verschillende manieren uitvoeren. Enkele voorbeelden:
   • Inleiding – Midden – Slot
   • Verdeling van de items volgens hun type (afbeeldingen <=> audiofragmenten <=> videofragmenten <=> tekst)
   • Verdeling volgens scènes 
 •  
  • Met behulp van de functie ‘Record Audio‘ geef je uitleg bij je filmpje. Je spreekt minimaal 5 stukjes audio in. Je verdeelt je uitleg over diverse plaatsen in je filmpje. Je schrijft dit op voorhand uit en spreekt dit op een verzorgde wijze in. 
  • Je maakt gepast gebruik van animaties. De duur kan de overgangen mag verschillen. Let op: gebruik niet teveel verschillende animaties.
  • Je maakt gebruik van de diverse functies om de onderdelen van je filmpje op te maken, zodat je filmpje een zo professioneel mogelijk uiterlijk krijgt!
  • Je filmpje duurt maximaal 3 minuten.

WANNEER JE KLAAR BENT MET JE VIDEO, DAN VOLG JE ONDERSTAANDE STAPPEN:

  • Download de video met een videoresolutie van 480p. Geef de finale video dezelfde naam als je project.
  • Meld je aan op Smartschool.
  • Ga naar het vak ‘Informatica Schakeljaar Hoger Onderwijs’.
  • Ga naar de uploadzone ‘1_Moovly eindopdracht’.
  • Klik op het plusteken, kies je filmpje en druk dan op bevestigen!