Objecten


1. Vormen

MS Word heeft heel wat autovormen beschikbaar. Met behulp van deze vormen kan je structuur toevoegen aan een tekstdocument.

1.1 Vormen invoegen

 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Invoegen’.
 • Druk bij de groep ‘Illustraties’ op de optie‘Vormen’.
 • Selecteer een vorm uit de keuzelijst.
 • Teken de vorm door in je tekstdocument met je muisaanwijzer te slepen op een plaats van voorkeur.

1.2 Vorm aanpassen

Wanneer je een (auto)vorm hebt ingevoegd op een plaats naar keuze kan je deze nog verder aanpassen. Wanneer je je vorm selecteer, wordt er in het lint een extra tabblad beschikbaar, namelijk Opmaak (hulpmiddelen voor tekenen).Dit tabblad is sterk vergelijkbaar aan het tabblad om afbeeldingen aan te passen.

Aandachtspunten:

 1. Objecten worden standaard steeds voor de tekst Dit kan je aanpassen bij de optie Tekstterugloop.
 2. Je een vorm kopiëren door (a) de controltoets ingedrukt te houden, (b) daarna op de vorm te klikken en te slepen.
 3. Je kan meerdere vormen tegelijkertijd selecteren door (a) de shifttoets ingedrukt te houden en (b) op de vormen te klikken. Op die manier kan je bijvoorbeeld de opmaak van verschillende vormen tegelijkertijd aanpassen.
Opdracht
 • Open het document Fouten_blanco
 • Sla dit document op als ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’ in je gedeelde map op OneDrive (in de map tekstverwerking).
 • Ga naar deel ‘6 Hoe dt-fouten uitroeien’. Bekijk onderstaand eindresultaat en voeg de correcte vormen toe. Enkele belangrijke criteria:
  • De pijlen hebben een hoogte van 0,9 cm en een breedte van 0,7 cm. Ze hebben een zwarte contour (omtrek) van 3 punten dik. Ze hebben een grijze vormopvulling.
  • De accolade (= haakje) heeft een zwarte contour (omtrek) van 3 punten dik. Het heeft de streepjes ‘ronde stip’ en pijlen aan beide zijden.


2. SmartArt

Soms wil je informatie visueel weergeven en zou je graag een organigram of diagram toevoegen. Dit kan met SmartArt.

2.1 SmartArt invoegen

Werkwijze

 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Invoegen’.
 • Druk bij de groep ‘Illustraties’ op de optie ‘SmartArt’.
 • Kies in de linkerkolom de gewenste categorie en in de lijst de gewenste SmartArt-graphic.

Wanneer je een Smart-Artgraphic in je tekstbestand selecteert, worden er twee nieuwe tabbladen beschikbaar in het lint, namelijk ‘Ontwerpen’ en ‘Opmaak’.

2.2 Gegevens SmartArt aanpassen (tabblad Ontwerpen)

Wanneer je je Smart-Artgraphic selecteert, kan je een venster openen om de tekst aan te passen door op  te klikken. Dit venster kan je ook tevoorschijn toveren door in het lint te klikken op het tabblad ontwerpen en dan op ‘tekstvenster’.

Met behulp van de opties ‘niveau verhogen’, ‘niveau verlagen’, ‘van links naar rechts’, ‘omhoog plaatsen’ en ‘omlaag plaatsen’ kan je je informatie een correcte plaats geven.

Via de groep ‘indeling’ kan je je Smart-Artgraphic nog een andere indeling geven. Bij de groep ‘SmartArt-stijlen’ kan je de kleuren van je SmartArt wijzigen, alsook een bepaalde stijl toekennen. Via de knop ‘Graphic opnieuw instellen’ kan je teruggaan naar de beginwaarden van je object.

2.3 Opmaak SmartArt aanpassen (tabblad opmaak)

Het tabblad opmaak is vergelijkbaar met de opties om afbeeldingen of (auto)vormen aan te passen. Je kan de grootte van de volledige Smart-Artgraphic, alsook elk van de onderdelen van de graphic aanpassen via de groep ‘Grootte’. Je kan de graphic op een bepaalde wijze plaatsen op je blad ten opzichte van de tekst via de groep ‘Rangschikken’. Je kan de tekst in je graphic aanpassen via de groep ‘stijlen voor WordArt’. Je kan de vormen aanpassen via de groep ‘Vormstijlen’. Je kan de onderdelen van de graphic kleiner/groter maken, alsook de vorm wijzen via de groep ‘Vormen’.

Aandachtspunt: Je kan meerdere vormen tegelijkertijd selecteren door (a) de shifttoets ingedrukt te houden en (b) op de vormen te klikken. Op die manier kan je bijvoorbeeld de opmaak van verschillende vormen tegelijkertijd aanpassen.

Opdracht vervolg

 • Je werkt verder in jouw document ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’ .
 • Plaats je cursor onder de tekst van ‘2 Jongeren tegenover dt-fouten’.
 • Voeg de SmartArt-graphic ‘hiërarchie’ in (categorie hiërarchie én type hiërarchie’).
 • Voeg de tekst toe die je in het onderstaand eindresultaat terugvindt.
 • Maak de graphic verder op volgens volgende criteria:
  • Wijzig de kleur naar ‘Kleurrijk – accentkleuren 4 tot 5’.
  • Wijzig de Smart-Artstijl naar ‘Verzonken’.
  • Geef alle vakjes een zwarte contour van 2¼ pt dik.
  • Geef de tekstvakjes (niet de achterliggende vakjes!) een lichtblauwe vormopvulling.
  • Geef de volledige graphic een breedte van 17 cm.
 • Sla je document nogmaals op (gedeelde OneDrivemap)


3. Grafiek

Grafieken gebruik je om cijfergegevens visueel voor te stellen. Hierbij maakt Word een directe link met het rekenprogramma van Microsoft Office, MS Excel.

3.1 Grafiek invoegen

 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Invoegen’.
 • Druk bij de groep ‘Illustraties’ op de optie‘Grafiek’.
 • Selecteer links het gewenste grafiektype en kies daarna de specifiekegrafiek die je wilt maken.
 • Klik op OK.

3.2 Gegevens grafiek invoeren en aanpassen

Je kan binnen jouw Microsoft Office-bestand een mini-werkblad van Microsoft Excel openen, dit om de gegevens in te voeren en/of aan te passen. Dit kan je doen door de grafiek te selecteren, op de rechtermuisknop te drukken, door te klikken op ‘gegevens bewerken’ en dan nogmaals op ‘gegevens bewerken’ te klikken.

Bij het ingeven van de gegevens in het Excel-venster dien je steeds het eindresultaat (=de grafiek) in het oog te houden.

3.3 Opmaak grafiek aanpassen

De opmaak van de grafiek kan je aanpassen via het tabblad ‘ontwerpen’, het tabblad ‘indeling’ en door de individuele onderdelen van de grafiek te selecteren. Wanneer je dubbelklikt op een grafiekonderdeel komt een deelvenster tevoorschijn dat vergelijkbaar is aan de werking van MS Excel. 

Tabblad ontwerpen

Via het tabblad ontwerpen kan je grafiekelementen toevoegen/verwijderen, kiezen voor snelle indelingen en kleuren en grafiekstijlen, gegevens selecteren en bewerken of kiezen voor een ander grafiektype.

Tabblad indeling

Je kan de grootte van de volledige grafiek, alsook elk van de onderdelen van de grafiek aanpassen via de groep ‘Grootte’. Je kan de grafiek op een bepaalde wijze plaatsen op je blad ten opzichte van de tekst via de groep ‘Schikken’. Je kan de tekst in je grafiek aanpassen via de groep ‘stijlen voor WordArt’. Je kan de vormen aanpassen via de groep ‘Vormstijlen’. Je kan (auto)vormen invoegen om je grafiek te structureren.

3.4 Grafiekelementen toevoegen en verwijderen

Als je dubbelklikt met je linkermuisknop op een onderdeel van je grafiek, zal het deelvenster grafieken tevoorschijn komen. Afhankelijk van welke onderdelen je selecteren op je grafiek, wordt de inhoud van dit venster aangepast. Je krijgt hierbij steeds dezelfde opties als in Microsoft Excel.

Opdracht vervolg

 • Je werkt verder in jouw document ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’. 
 • Plaats je cursor onder de tekst van ‘5 Belang van de spelling in de lessen Nederlands’. Je zal in de onderstaande stappen de gegevens uit de tabel in een grafiek plaatsen.
 • Voeg via de categorie ‘lijn’ de grafiek ‘lijn met markeringen toe’.
 • Ga naar gegevens bewerken en voeg onderstaande gegevens toe (zie afbeelding hier onder).

 • Maak de grafiek verder op volgens volgende criteria:
  • Geef de volledige grafiek een breedte van 17 cm.
  • Geef de grafiek de stijl ‘6’.
  • Geef de grafiek de titel ‘Belang van spelling in lessen Nederlands’, met als opmaak Calibri, 18pt, vet, witte kleur
  • Geef de x-as (helemaal mee eens => geen mening) de volgende opmaak: Calibri, 10pt, vet, witte kleur.
  • Geef de y-as (aantallen) de volgende opmaak: Calibri, 9pt, vet, witte kleur.
  • Zorg ervoor dat de aantallen op de y-as van 0 tot en met 80 lopen, in stappen van 5.
 • Sla je document nogmaals op (gedeelde OneDrive map).
 • Eindresultaat