Online tools

In dit hoofdstuk leer je heel wat online tools kennen.

1. Padlet

Padlet kan je zien als een digitaal prikbord waarop je zaken kan posten. Je kan een prikbord voor jezelf aanmaken (vb. bronnen verzamelen). Toch wordt Padlet het vaakst gebruikt om samen te werken. Je kan dit gebruiken om te brainstormen of om informatie te delen met anderen.  Met de gratis versie kan je drie padlets aanmaken. Er is reclame aanwezig. Het betalende account geeft een oneindig aantal Padlets en geen reclame.

Als je een nieuwe padlet maakt, dan heb je de keuze tussen een aantal soorten (zie onderstaande afbeelding).

Heb je een keuze gemaakt tussen de verschillende soorten padlets, dan kan starten met het toevoegen van informatie. Er is heel wat mogelijk! Voeg iets toe en klik dan op het icoontje met de drie puntjes. Je krijgt onderstaand overzicht te zien.

Bij het toevoegen van info wordt er een onderscheid gemaakt tussen de groene en oranje objecten:

GROENE OBJECTEN

 • Uploaden: Kies iets uit dat op je eigen computer staat om toe te voegen aan je Padlet.
 • Camera: Trek een foto met behulp van de camera van je toestel.
 • Videorecorder: Maak een filmpje met de camera van je toestel.
 • Audiorecorder: Maak een audiofragment met behulp van de microfoon van je toestel.
 • Schermrecorder: Maak een afbeelding van je beeldscherm.
 • Locatie: Voeg een zelfgekozen locatie.
 • Tekening: Teken iets en voeg het toe aan je Padlet.
 • Padlet: Leg een link naar een andere Padlet.

ORANJE OBJECTEN

 • Link: Maak gebruik van een webadres/URL om een link te leggen naar een bestaande webpagina.
 • Afbeelding zoeken: Zoek een afbeelding op het internet.
 • GIF: Zoek een GIF-afbeelding (= bewegende afbeelding) op het internet.
 • Youtube: Leg een link naar een Youtube-filmpje
 • Spotify: Leg een link naar een Spotify-nummer
 • Zoeken op het web: Zoek op het web naar materiaal dat je interesseert.

VERKENNENDE OPDRACHT

 • Test alle soorten Padlets uit
 • Voeg alle types van info (groene en oranje objecten) toe aan een Padlet.

2. Microsoft Forms

Microsoft Forms is een gratis, makkelijk te gebruiken onderdeel van Microsoft waarmee je vragenlijsten (formulieren) of quizen kunnen maken en afnemen. Het is de tegenhanger van Google Forms/Formulieren. Je kan overzichtelijk de resultaten op vragenlijsten bekijken en eventueel ook downloaden in een Excelbestand. 

Wanneer je bent ingelogd in je Microsoft 365 omgeving, kan je doorklikken op de Forms App. Je kan dan kiezen om een ‘nieuwe quiz‘ of een ‘nieuw formulier‘ (= enquête/vragenlijst) te maken.

Wanneer je kiest voor een ‘nieuw formulier‘, dan kom je in onderstaande werkomgeving terecht. Je geeft je formulier een logische titel en beschrijving. Vervolgens kan je een aantal onderdelen toevoegen.

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • Bij elke vraag kan je de functie ‘Vereist’ aanduiden, zodat je verplicht wordt om de vraag sowieso in te vullen.

 • Boven en naast de vraag heb je de mogelijkheid om een afbeelding / video toe te voegen of de vraag te kopiëren, te verwijderen of te verplaatsen in de lijst met vragen.

 • Via ‘Preview’ kan u bekijken hoe de vragenlijst er op computer en op mobiele telefoon uit zal zien. Heel handig is dat er ook een ‘Insluitende lezer‘ ter beschikking is, die elk onderdeel luidop kan voorlezen!

 • Via ‘Thema’ heb je de mogelijkheid om de kleuren van je vragenlijst aan te passen.

 • Wanneer je in het menu doorklikt op de drie puntjes, krijg je nog enkele belangrijke functies ter beschikking.

Instellingen:  Je stelt in ‘wie dit formulier kan invullen‘. Als iedereen kan reageren, dan kan iedereen de link openen en de vragenlijst invullen. Kies je voor personen in mijn organisatie, dan zal dit enkel mensen zijn binnen hetzelfde domein (VB. TSM Mechelen, Ursulinen Mechelen, …). Kies je voor bepaalde personen in mijn organisatie, dan moet je bij het delen van je formulier ook de namen van die personen doorgeven.

Bij de ‘opties voor antwoorden‘ kan je het formulier openstellen voor antwoorden (= antwoorden accepteren), eventueel een begin- en einddatum voorzien waartussen het formulier kan worden beantwoorden. Je kan ook kiezen om de vragen in een willekeurige volgorde weer te geven en het bedankingsbericht bij verzending van het formulier aan te passen.

Bij ‘antwoordbevestigingen’ krijg je de mogelijkheid om als ontwerper een e-mail te ontvangen na indiening van een formulier.

Meertalig: Indien je het formulier door zal sturen naar personen die meerdere talen spreken, dan kan jij ook een vertaling voorzien. Je voegt een taal toe en klikt dan ook het potlood naast de taal om je formulier te vertalen. Bij het invullen van het formulier krijg je nu de mogelijkheid om de taal te wijzigen. .

Formulier afdrukken: Indien bepaalde personen een formulier niet digitaal kunnen invullen, bestaat nog steeds de mogelijkheid om het formulier af te drukken.

TYPE VRAGEN

 • Keuze: Dit soort vraag geeft diegene die het formulier invult de mogelijkheid om één keuze aan te duiden OF meerdere keuzes aan te duiden wanneer je de optie ‘Meerdere antwoorden‘ hebt aangevinkt. Je kan ook de keuze ‘Andere’ toevoegen, die zelf kan worden ingevuld.

  Bij de opties heb je de mogelijkheid om de verschillende opties (= keuzemogelijkheden) in een willekeurige volgorde weer te geven en een ondertitel met extra info te voorzien.

 • Tekst: Bij dit soort vraag kan je standaard een kort antwoord invullen. Als je de optie ‘Lang antwoord‘ aanvinkt, dan wordt er een groter tekstvak voorzien. Wens je dat er verplicht een getal wordt ingevuld. Duidt bij de opties dan de functie ‘Beperkingen’ aan en maakt de juiste keuze.

 • Beoordeling: Hier ontwerp je een schaal met een aantal niveaus en een symbool (ster of getal).  Via de optie ‘Label’ heb je de mogelijkheid om je schaal te verduidelijken.

 • Datum: Via dit soort vraag zorg je ervoor dat er als antwoord een datum moet worden ingevuld.

Wanneer je bij het maken van een nieuwe vraag klikt op het pijltje naar beneden, verschijnen er nog drie nieuwe soorten vragen (classificatie, Likert en bestandsupload):

 • Classificatie: Bij dit soort vraag voorzie je een aantal opties, die in de juiste volgorde dienen te worden geplaatst. Deze vraag kan op verschillende manieren worden gebruikt (stappenplan, …).

 • Likert: Met behulp van dit soort vraag ontwerp je een tabel met verschillende stellingen. Belangrijk hierbij is dat je ook de verschillende keuzeopties verduidelijkt. Een normale Likert-schaal heeft 5 keuzeopties.

 • Bestandsupload: Via deze vraag kan de persoon die invult een bestand indienen. Je geeft zelf het maximum aantal bestanden en bestandsgrootte in.  Via de optie bestandstype kan je kiezen welk soort bestand kan worden ingediend.

SECTIES

Bij het aanmaken van een nieuwe vraag, kan je ook kiezen voor een ‘sectie’. Secties zijn pagina’s, waarop je de verschillende onderdelen neerzet – op die manier zorg er je er voor dat het niet één lange vragenlijst wordt maar dat het netjes per blok op een volgende pagina staat. Vervolgens kun je gemakkelijk de volgorde veranderen door de verschillende onderdelen te schuiven (zelfs als de vragenlijst al is verstuurd).

 

VERTAKKINGEN

Soms is het handig dat iemand die het formulier invult bepaalde vragen wel of niet voorgeschoteld krijgt in functie van voorgaande antwoorden. Met anderen woorden, indien je bijvoorbeeld op vraag 1 ‘Ja’ antwoord, dan ga je onmiddellijk naar vraag 3 en niet naar vraag 2. 

Dit kan je instellen via de functie ‘Vertakkingen’. Bij elke vraag kan je op de drie puntjes klikken en de vertakking al of niet instellen. Vertakkingen kan je instellen over secties heen en over de vragen binnen één sectie heen.

Heel belangrijk hierbij is dat je goed controleert of de verschillende paden goed worden ingesteld.

DELEN

Eens het formulier volledig is afgewerkt, kan u dit delen met anderen.

Verzenden en antwoorden verzamelen

Hier kan u kiezen om het formulier met iedereen, met alle personen binnen uw organisatie of met bepaalde personen binnen uw organisatie te delen.

Je kan delen met een link, met de QR-code, met een HTML-code (om op websites te plaatsen) en een e-mailbericht.

Delen om samen te werken

Wens je om samen met anderen een formulier te ontwerpen, dan kan je de link aan hen bezorgen. Let op dat je de juiste optie aanduidt!

Delen als sjabloon

Als je deze link deelt, dan krijgt iemand anders een kopie van jouw formulier in zijn/haar lijst.

ANTWOORDEN

Via het tabblad Antwoorden kan je de antwoorden op je formulier bekijken, vaak op een overzichtelijke grafische wijze. Het is ook mogelijk om een rekenblad (Microsoft Excel) te maken waarbij de antwoorden overzichtelijk in een tabel worden weergegeven.

VERKENNENDE OPDRACHT

Bekijk de filmpjes, neem de cursus door en test alles uit.

3. Bestanden versturen met WeTransfer

Wetransfer is een platform waarmee je gratis (grote) bestanden kan verzenden. Het gebruik ervan vraagt geen registratie, is volledig gratis, je kan tot 2GB verzenden. Het maakt niet uit of het één heel groot bestand is of vele kleine, als het maar onder de 2 GB blijft. De bestanden blijven twee weken beschikbaar.

https://www.youtube.com/watch?v=6QstOXcYIpE

Het gebruik is eenvoudig:

 • Ga naar wetransfer.com
 • Klik op Voeg bestanden toe en selecteer de bestanden die u wilt versturen.
 • Klik op Openen.
 • De geselecteerde bestanden komen in een lijst te staan. Klik onderaan de lijst op het plusje om meer bestanden toe te voegen. Scrol hiervoor eventueel naar beneden.
 • Klik in het vak Email naar en typ het e-mailadres van de ontvanger. U kunt naar maximaal drie adressen tegelijk mailen.
 • Klik in het vak Je e-mailadresen voer uw eigen e-mailadres in. De ontvanger kan daarmee zien van wie hij de bestanden krijgt en eventueel antwoorden.
 • Schrijf in het vak ‘Bericht’ eventueel een toelichting. Dit wordt meegestuurd met de bestanden.
 • Klik op Versturen.
 • BELANGRIJK: Mogelijk stuurt WeTransfer u een e-mail om te verifiëren of uw mailadres wel klopt. Open de mail van WeTransfer en vul de verificatiecode in op de webpagina. Klik op Verifieer.

4. Schermopnames maken met PicPick

PicPick is een handige gratis tool om screenshots/afbeeldingen van je beeldscherm te maken.

 • Surf naar https://picpick.app/nl/ en download de tool. Je kiest natuurlijk voor de gratis versie!
 • Installeer het programma.

Als je nu op de knop Print Screen (prt sc) drukt op je toetsenbord, dan wordt PicPick normaal gezien automatisch geopend. Je kan de afbeelding bijsnijden door de blokjes op de hoekjes van de afbeelding te verslepen. Klik je op de diskette of gebruik je de toetsencombinatie ctrl+S, dan sla je de afbeelding op.

Indien PicPick niet automatisch opent, kan je ook rechtsonderaan in de taakbalk klikken op het logo van PicPick. Kies voor ‘Schermopname’, ‘Bereik’ en selecteer dan wat je opslaan als afbeelding.

OPDRACHTEN

1. PADLET

 • Maak een account aan op het Padlet-platform.
 • Maak een Padlet van het type ‘Kolom‘ (Column) aan.
 • Deze Padlet bevat 3 kolommen, namelijk (1) Gezin, (2) Hobby’s en (3) Toekomst
 • In de kolom Gezin voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer informatie over de samenstelling van je gezin, je woonplaats, je huisdier, … Wees creatief!
 • In de kolom Hobby’s voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer informatie over je hobby’s.
 • In de kolom Toekomst voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer info over hoe je je eigen toekomst ziet.

BELANGRIJK => Je Padlet bevat

 • Tekst
 • Verschillende foto’s
 • Verschillende  internetlinks
 • Minimaal één plaats/locatie
 • Minimaal één Spotify-nummer
 • Minimaal één filmpje.

Maak hier een mooi, persoonlijk en creatief werk van!

Ben je klaar, dan laat je de leraar langskomen om je eindresultaat te controleren.

2. MICROSOFT FORMS

Voorbeeld eindresultaat

Informatie enquête

Je maakt een nieuw formulier aan (geen toets!).

 • Naam formulier en titel: COVID-19 ervaringen bij jongeren
 • Formulierbeschrijving: Met deze enquête willen wij een zicht krijgen op de ervaringen van jongeren ten tijde van COVID-19
 • SECTIE 1
  • Vraag 1: Wat is je voornaam en familienaam? (Tekst, kort antwoord)
  • Vraag 2: Wat is je geboortedatum? (Datum)
 • SECTIE 2: VEILIGHEID
  • Vraag 3: Hoe veilig voelt u zich momenteel als u zich buiten uw gezin verplaatst? (Beoordeling, mogelijke antwoorden zijn van ‘helemaal niet veilig’ tot zeer veilig’). 
  • Vraag 4: Draag je in de stad nog een mondmasker, ook wanneer het niet moet? (Keuze, ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Soms’)
  • Vraag 5: Aan welke groepsevenementen heb je afgelopen zomer deelgenomen? (Keuze, meerdere antwoorden mogelijk, mogelijkheden ‘concert’, ‘festival’, ‘café’, ‘restaurant’, ‘huwelijksfeest’, ‘Ander’ (zelf in te vullen) en ‘Geen van bovenstaande’)
 • SECTIE 3: REGELS
  • Vraag 6: Aan welke regels besteed jij momenteel nog steeds aandacht. Orden in welke mate je dit doet (Classificatie, mogelijkheden ‘Handen ontsmetten’, ‘Handen wassen’, ‘Afstand houden’ en Hoesten/niezen in elleboog) 
 • SECTIE 4: EMOTIONEEL WELZIJN
  • Vraag 7: Maak onderstaande tabel na met behulp van een Likert-tabel.

BELANGRIJK:

 • Je vragenlijst bestaat uit vier secties
 • Jouw formulier bevat minimaal vijf afbeelding en één video.
 • Alle vragen moet verplicht worden ingevuld!

Als je klaar bent, dan bezorg je de leraar via een e-mailbericht de link om samen te werken (frederik.thomas@tsmmechelen.net). 

3. WETRANSFER

Download onderstaande testdocumenten en stuur deze via WeTransfer door naar de leraar (frederik.thomas@tsmmechelen.net). Belangrijk: Alle documenten worden in 1 transfer verstuurd!

Document 1   –   Document 2   –   Document 3   –   Document 4   –   Document 5

4. PICPICK

Installeer PicPick en test het programma uit. Opent het programma automatisch als je de ‘prt scr’ toets indrukt? Kan je makkelijk de schermafbeelding bijsnijden en opslaan?

OPMERKING: Je mag ook gebruik maken van een ander programma om schermafbeeldingen te maken. Zorg er wel voor dat je aan de leraar kan laten zien dat jouw programma werkt als je op ‘prt scr’ drukt.

Als je klaar bent, dan laat je de leraar langskomen en demonstreer je de werking van het programma.

5. Bronnen

https://haalmeeruitoffice.nl/microsoft-planner-wat-is-het/

HowTo #5: vragenlijsten afnemen met Google Forms!

https://www.beaks.nl/cv/voorbeeld/