Opsommingen en nummering

1. Opsommingstekens

Je gebruikt opsommingstekens om stukken tekst overzichtelijk weer te geven. 

1.1 Eenvoudige opsomming

Je kan op twee manieren een eenvoudige opsomming toevoegen.

A. OPSOMMING INSTELLEN VOORALEER JE BEGINT TE TYPEN

Werkwijze:

 • Zet de muisaanwijzer op de juiste plaats.
 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ klik je de lijst met opsommingstekens open.

 • Je kan een keuze maken tussen enkele opsommingen. Heb je je voorkeur niet gevonden? Dan kan je doorklikken op ‘Nieuw opsommingsteken definiëren’. Onderstaand venster verschijnt.

 • Via de optie ‘Symbool’ kan je een symbool naar keuze kiezen uit de uitgebreide bibliotheek van Word. Via de optie ‘Afbeelding’ kan je een afbeelding gebruiken als opsommingsteken.
 • Het eerste teken staat nu klaar, na het typen van de eerste opsomming druk je op ENTER en dan verschijnt automatisch de tweede opsomming. Om de lijst te beëindigen druk je twee maal op ENTER.

B. OPSOMMING INSTELLEN NA HET TYPEN VAN TEKST

Werkwijze:

 • Selecteerde alinea’s die je een opsomming wil geven.
 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ en klik de lijst met opsommingstekens open.
 • Je kan een keuze maken tussen enkele opsommingen. Heb je je voorkeur niet gevonden? Dan kan je doorklikken op ‘Nieuw opsommingsteken definiëren’.
 •  
BELANGRIJK: Als je opsommingstekens of nummering toevoegt aan alinea’s, dan wordt automatisch de stijl van deze tekst gewijzigd in de stijl Lijstalinea i.p.v. standaard!

 

1.2 Opsomming met meerdere niveaus

Wanneer je informatie gestructureerd wenst weer te geven, is het soms handig om te kiezen voor een opsomming met meerdere niveaus. Je kan hierbij kiezen voor één van de twee wijzen om dit toe te voegen, ofwel tijdens het typen, ofwel na het typen.

Werkwijze:

 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ klik je op de ‘Lijst met meerdere niveaus’.
 • Klik op een keuze me opsommingstekens van verschillende niveaus. Je kan dit nadien nog wijzigen.

 • Nu ga je structuur in je opsomming creëren. Hoe? Selecteer nadien de alinea’s die je van niveauwilt verhogen of verlagen. Klik op de knop ‘Opsommingstekens’ en maak een keuze bij ‘Lijstniveau wijzigen’.
 • Ben je niet tevreden over de uitlijning van je tekens? Ben je niet tevreden over de gebruikte symbolen? Dan kan je je lijst met meerdere niveaus nog aanpassen door bij ‘Lijst met meerdere niveaus’ te klikken op de functie ‘Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren’. Onderstaand venster verschijnt:
  • Klik in het zijvenster met de cijfers het niveau van opsomming aan dat je wenst te wijzigen.
  • Pas de eigenschappen van dit niveau aan:
   • Stijl voor dit niveau: Pas het opsommingsteken aan.
   • Uitgelijnd op: Plaats van het opsommingsteken op een regel (Inspringing).
   • Tekst inspringen op: Plaats van de tekst ten opzichte van het opsommingsteken.

OPDRACHT 1
 • Open het bestand op ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Mijlpalen e-commerce‘ vanuit je gedeelde map op OneDrive.
 • Plaats je cursor onder het tekstgedeelte van ‘Mijlpaal 2’ en typ de samenvatting.
 • Pas de opsommingstekens aan naar een vinkje zoals op onderstaand eindresultaat te zien is (lettertype: Wingdings 2).
 • Plaats de opsommingstekens tegen de linkermarge (inspringing verkleinen).
 • Eindresultaat

 • Sla het bestand nogmaals op.
OPDRACHT 2
 • Open het bestand op ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Mijlpalen e-commerce‘ vanuit je gedeelde map op OneDrive.
 • Plaats je cursor onder het tekstgedeelte van ‘Mijlpaal 1’ en typ de samenvatting.
 • Gebruik een lijst met meerdere niveaus en pas deze als volgt aan:
  • Niveau 1: Opsommingsteken ruit (lettertype Windings 2), Uitgelijnd op 0 cm, Tekst inspringen op 1 cm.
  • Niveau 2: Opsommingsteken gevulde ruit (lettertype Windings 2), Uitgelijnd op 1 cm, Tekst inspringen op 2 cm.
  • Niveau 3: Opsommingsteken gevulde ruit (lettertype Windings 2), Uitgelijnd op 2 cm, Tekst inspringen op 3 cm.
 • Eindresultaat:

 • Sla het bestand nogmaals op.

2. Nummering

Er zijn allerhande vormen van nummering (cijfers, Romeinse cijfers, letters, …) om tekst structuur te geven. Net zoals opsomming, dien je dit op een nuttige wijze in te zetten.

2.1 Eenvoudige nummering

A. NUMMERING INSTELLEN VOORALEER JE BEGINT TE TYPEN

Werkwijze:

 • Zet de muisaanwijzer op de juiste plaats.
 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ klik je de lijst met nummeringen

 • Je kan een keuze maken tussen enkele nummeringen. Heb je je voorkeur niet gevonden? Dan kan je doorklikken op ‘Nieuwe nummeropmaak definiëren’. Onderstaand venster verschijnt.

 • Via de optie ‘Stijl’ kan je een nummering naar keuze instellen. Via de optie ‘Nummering’ kan je ervoor zorgen dat er al dan niet een punt na de nummering staat, een haakje na de nummering staat, …
 • Het eerste teken staat nu klaar, na het typen van de eerste opsomming druk je op ENTER en dan verschijnt automatisch de tweede opsomming. Om de lijst te beëindigen druk je twee maal op ENTER.

B. NUMMERING INSTELLEN NA HET TYPEN VAN DE TEKST

Werkwijze:

 • Selecteerde alinea’s die je een nummering wil geven.
 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ en klik de lijst met nummeringen
 • Je kan een keuze maken tussen enkele nummeringen. Heb je je voorkeur niet gevonden? Dan kan je doorklikken op ‘Nieuwe nummeropmaak definiëren’.
BELANGRIJK: Als je opsommingstekens of nummering toevoegt aan alinea’s, dan wordt automatisch de stijl van deze tekst gewijzigd in de stijl Lijstalinea i.p.v. standaard!

2.2 Nummering met meerdere niveaus

Wanneer je informatie gestructureerd wenst weer te geven, is het soms handig om te kiezen voor een lijst met meerdere niveaus. Je kan hierbij kiezen voor één van de twee wijzen om dit toe te voegen, ofwel tijdens het typen, ofwel na het typen.

Werkwijze:

 • Via tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ klik je op de ‘Lijst met meerdere niveaus’.
 • Klik op een keuze met nummering van verschillende niveaus. Je kan dit nadien nog wijzigen.

 • Nu ga je structuur in je nummering creëren. Hoe? Selecteer nadien de alinea’s die je van niveau wil verhogen of verlagen. Klik op de knop ‘Opsommingstekens’ en maak een keuze bij ‘Lijstniveau wijzigen’.
 • Ben je niet tevreden over de uitlijning van je nummering? Ben je niet tevreden over de gebruikte symbolen? Dan kan je je lijst met meerdere niveaus nog aanpassen door bij ‘Lijst met meerdere niveaus’ te klikken op de functie ‘Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren’. Onderstaand venster verschijnt:
  • Klik in het zijvenster met de cijfers het niveau van opsomming aan dat je wenst te wijzigen.
  • Pas de eigenschappen van dit niveau aan:
   • Stijl voor dit niveau: Pas de nummering aan.
   • Uitgelijnd op: Plaats van de nummering op een regel (Inspringing).
   • Tekst inspringen op: Plaats van de tekst ten opzichte van de nummering.

3. Opsomming / nummering gekoppeld aan stijlen (!!!)

3.1 Werken met de stijl 'Lijstalinea'

Wanneer je opsomming of nummering gebruikt, dan wordt deze tekst automatisch gekoppeld aan de stijl ‘Lijstalinea’. Wanneer je deze stijl wijzigt, dan heeft dit dus automatisch een gevolg voor alle bijhorende opsomming/nummering (tenzij deze aan een andere stijl is gekoppeld zie 3.2).

3.2 (Nieuwe) stijl met opsomming / nummering

Bij het maken / wijzigen van een stijl, kan je ook opsomming of nummering toevoegen. Je kan kiezen uit de beschikbare voorbeelden, maar ook zelf een ‘nieuwe nummeropmaak definiëren‘ of een ‘nieuw opsommingsteken definiëren‘.

3.3 Nummering titel volgens NBN-normen

Er bestaat een heel eenvoudige wijze om al je titels een nummering te geven die voldoet aan de NBN-normen. De NBN-normen zijn vastgelegde regels in verband met de opmaak van documenten.

Hoe doe je dit? Je hebt tijdens de opdracht bij het onderdeel stijlen je titels gekoppeld aan de stijlen ‘Kop 1’ en ‘Kop 2’. Bij de lijsten met meerdere niveaus kan je een optie selecteren die onmiddellijk gelinkt is aan de stijlen ‘Kop 1’, ‘Kop 2’, ‘Kop 3’, enz. Nadien kan je de nummering nog aanpassen.

Werkwijze:

 • Plaats je cursor in een titel die gekoppeld is aan ‘Kop 1’ of ‘Kop 2’
 • Selecteer in tabblad ‘Start’, groep ‘Alinea’ de optie ‘Lijst met meerdere niveaus’.
 • Eén van de mogelijkheden is gelinkt aan de stijlen ‘Kop 1’, ‘Kop 2’ en ‘Kop 3’. Klik hierop! Onmiddellijk wordt de juiste nummering geplaatst bij de stijlen van ‘Kop 1’, ‘Kop 2’ en ‘Kop 3’.

 • Ben je niet tevreden over de uitlijning van je nummering? Ben je niet tevreden over de gebruikte symbolen? Dan kan je je lijst met meerdere niveaus nog aanpassen door bij ‘Lijst met meerdere niveaus’ te klikken op de functie ‘Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren’. Onderstaand venster verschijnt:
  • Klik in het zijvenster met de cijfers het niveau van opsomming aan dat je wenst te wijzigen.
  • Pas de eigenschappen van dit niveau aan:
   • Stijl voor dit niveau: Pas de nummering aan.
   • Uitgelijnd op: Plaats van de nummering op een regel (Inspringing).
   • Tekst inspringen op: Plaats van de tekst ten opzichte van de nummering.
OPDRACHT 3
 • Open het bestand op ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Mijlpalen e-commerce‘ vanuit je gedeelde map op OneDrive.
 • Plaats je cursor onder het tekstgedeelte van ‘Mijlpaal 5’ en typ de samenvatting van de webshops (zie eindresultaat).
 • Kies voor de juiste nummering (Romeinse cijfers, gevolgd door een ‘)’ ). Indien noodzakelijk, voer je de nodige aanpassingen door zodat de nummering er exact hetzelfde uitziet.
 • De nummering staat tegen de kantlijn.
 • Eindresultaat:

 • Sla je bestand nogmaals op
OPDRACHT 4
 • Plaats je cursor in één van de aanwezige opsommingen of nummeringen
 • Pas de stijl ‘Lijstalinea’ als volgt aan:
  • Alinea-afstand: 6pt voor en 6pt na
  • Regelafstand: 1,5 pt
  • Regels bijeenhouden vink je aan (zodat de opsomming/nummering niet kan worden onderbroken door een pagina-einde!)
 • Eindresultaat:

OPDRACHT 5
 • Plaats je cursor helemaal op het einde van het document in de bron met de link. Deze tekst is gekoppeld aan de stijl ‘Jouw Voornaam_Jouw Familienaam‘, die jij zelf hebt aangemaakt.
 • Wijzig de stijl ‘Jouw Voornaam_Jouw Familienaam’ zodat er via een opsomming een pijl naar de tekst verschijnt (lettertype: Wingdings)
 • Eindresultaat:

OPDRACHT 6
 • Zorg ervoor dat alle titels met stijlen ‘Kop 1’ en ‘Kop 2’ automatisch een nummering krijgen die passend is voor de NBN-normen (via de optie !). Pas je lijst met meerdere niveaus als volgt aan:

 

 • Eindresultaat:

 • Sla je bestand nogmaals op