Tabellen

Tabellen gebruik je om gegevens op een gestructureerde manier weer te geven. Een tabel bestaat uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Eén vakje van een tabel noemen we een ‘cel’.

1. Een tabel invoegen, selecteren en verwijderen

1.1 Invoegen

De eenvoudigste manier om een nieuwe tabel in te voegen, is het gebruik maken van de knop Tabel in het tabblad Invoegen. Je klikt op die knop, houdt de muisknop ingedrukt en selecteert op die manier het gewenste aantal kolommen en rijen.

Werkwijze 1:

 1. Tabblad Invoegen
 2. Rubriek Tabellen vervolgkeuzelijst onder het icoontje Tabel
 3. Sleep tot het gewenste aantal kolommen en rijen.

Iets omslachtiger is het gebruik maken van het dialoogvenster Tabel Invoegen. Dat dialoogvenster verschijnt als je op de knop Tabel in het tabblad Invoegen klikt, en vervolgens kiest voor Tabel invoegen.

Werkwijze 2:

 1. Tabblad Invoegen
 2. Rubriek Tabellen en kies het icoontje Tabel. Kies voor Tabel invoegen.
 3. Geef het aantal kolommen en rijen op en klik op OK.

Een derde mogelijkheid om een nieuwe tabel te creëren, is ze cel per cel afzonderlijk te tekenen. Daarvoor gebruik je de optie Tabel tekenen onder de knop Tabel in het tabblad Invoegen.

Vanaf dat er een tabel in je word-document staat beschik je in het lint over twee extra tabbladen met de opties voor tabellen: Ontwerpen en Indeling. Hiermee kan je heel wat aanpassingen doen aan je tabel.

1.2 Selecteren

1.3 Verwijderen

Werkwijze:

 1. Selecteer de hele tabel met de tabelgreep.
 2. Klik met je rechtermuisknop. Kies in het snelmenu Tabel verwijderen.

2. Gegevens invoeren

Werkwijze:

 1. Ga met je cursor in de cel staan waar je tekst wilt in typen.
 2. Typ je tekst.
 3. Druk op de tabtoets om naar de volgende cel te gaan.
 • Je voegt onmiddellijk een nieuwe rij toe aan je tabel als je in de laatste cel van de tabel staat en op je tabtoets drukt.
 • Met ENTER voeg je een nieuwe alinea toe in de huidige cel.

3. Rijen en kolommen invoegen en verwijderen

3.1 Invoegen

Je kan op verschillende wijzen een nieuwe rij invoegen in een tabel.

Werkwijze 1:

 • Plaats de cursor in een cel van de rij waar de nieuwe rij achter zal verschijnen
 • Druk op de Tabtoets.

Werkwijze 2:

 • Selecteer de hele rij net onder de plaats waar je een nieuwe rij wil invoegen
 • Klik in het snelmenu op Invoegen en vervolgen op Rijen boven invoegen.

 

Werkwijze 3:

 • Plaats de cursor in een cel van de rij waar de nieuwe rij ervoor of erna zal komen
 • Ga naar het tabblad Indeling in het lint
 • Kies de optie Hieronder invoegen of Hierboven invoegen

Kolommen voeg je in op parallelle wijze, al gaat het enkel met het snelmenu of via het tabblad Indeling. Een kolom kan je niet gewoon met de Tabtoets invoegen.

3.2 Verwijderen

Een rij of kolom verwijderen kan niet door ze te selecteren en dan op de deletetoets te drukken: dan wordt immers enkel de inhoud van de cellen gewist; de tabelstructuur blijft gewoon staan.

Werkwijze 1:

 • Selecteer de rij of kolom
 • Klik op de rechtermuisknop en klik op de optie ‘cellen verwijderen’.
 • Je kan de keuze maken op een rij of kolom te verwijderen.

Werkwijze 2:

 • Plaats de cursor in een cel van de rij of kolom die je wilt verwijderen
 • Klik op de knop Verwijderen in het tabblad Indeling
 • Selecteer de gewenste optie.

Op die manier kan je niet alleen rijen en kolommen, maar ook enkele cellen of zelfs de volledige tabel verwijderen.

3.3 Samenvoegen en splitsen

3.3.1 Cellen samenvoegen

Je twee of meer tabelcellen in dezelfde rij of kolom combineren tot één cel via de functie ‘CELLEN SAMENVOEGEN’. 

Werkwijze 1:

 • Selecteer meerdere aaneengesloten cellen van rijen en/of kolommen.
 • Klik op de rechtermuisknop en selecteer de optie ‘Cellen samenvoegen‘.

Werkwijze 2:

 • Selecteer meerdere aaneengesloten cellen van rijen en/of kolommen.
 • Klik in het lint op het tabblad ‘Indeling’ en selecteer de optie ‘Cellen samenvoegen’.

3.3.2 Cellen splitsen

Je kan één cel splitsen in één of meerdere rijen of kolommen via de functie ‘CELLEN SPLITSEN’.

Wens je één cel te splitsen, dan doe je dit als volgt:

 • Selecteer één cel in je tabel.
 • Klik op de rechtermuisknop en selecteer de optie ‘cellen splitsen’.
 • Voer in uit hoeveel rijen en kolommen de geselecteerde cel moet bestaan.

Wens je tegelijkertijd meerdere cellen te splitsen, dan doe je dit als volgt:

 • Selecteer meerdere aaneengesloten cellen van rijen en/of kolommen.
 • Klik in het lint op het tabblad ‘Indeling’ en selecteer de optie ‘Cellen splitsen’.
 • Voer in uit hoeveel rijen en kolommen de geselecteerde cellen moet bestaan.

4. Kolombreedte en rijhoogte aanpassen

De meest eenvoudige manier om de rijhoogte en kolombreedte te wijzigen, is het slepen van de randen tot de gewenste breedte.

Je kan kolommen of rijen een vaste hoogte geven door een of meerdere rijen/ kolommen te selecteren en dan de rijhoogte of kolombreedte te wijzigen in he tabblad Indeling.

Een derde wijze is het gebruik maken van de rechtermuisknop. Klik in het snelmenu op Tabeleigenschappen. In het tabblad Rij kan je de rijhoogte opgeven; in het tabblad Kolom geef je de kolombreedte in.

5. Tabel opmaken

5.1 Opmaken via tabelstijlen

Snel een opmaak geven aan je tabel dat doe je via tabelstijlen.

Werkwijze:

 1. Zet je cursor in de tabel.
 2. Lint, tabblad Ontwerpen bij Hulpmiddelen voor tabellen.
 3. Kies Stijlen voor tabellen.
 4. Selecteer de gewenste stijl.

5.2 De breedte , uitlijning en tekstterugloop binnen de tabel aanpassen

Werkwijze:

 1. Ze je cursor in de tabel.
 2. Klik met je rechtermuisknop en kies in het snelmenu voor Tabeleigenschappen. Je krijgt nu het dialoogvenster Tabeleigenschappen te zien.
 3. Bij grootte kan je de exacte breedte instellen van je tabel.
 4. Bij uitlijning bepaal je de uitlijning tegenover de tekst.
 5. Bij Tekstterugloop bepaal je of er ook tekst naast je tabel mag verschijnen. Dit is belangrijk als je tabel niet de volledige breedte van de pagina in beslag neemt.

5.3 Ruimte tussen cellen en celmarges

Klik in het lint op het tabblad ‘Indeling’ en selecteer de functie ‘Celmarges’.

Bij het instellen van de celmarges pas je de afstand tussen je celinhoud en de celranden aan. Hierbij gaat het over de afstand boven, onder, links en rechts.

De ruimte tussen cellen zorgt ervoor dat je afstand creëert tussen de cellen van één tabel. Door de afstand een klein beetje te vergroten, kan de info binnen je tabel soms ordelijker worden weergegeven.

6. Cellen opmaken

6.1 Randen

Werkwijze:

 1. Selecteer de tabel, cel, rij of kolom waarvan je de rand wilt opmaken.
 2. Kies Ontwerpen in de rubriek Randen op de uitvouwknop.
 3. Kies Randen en Arceringen.
 4. Kies de stijl, kleur en dikte van de rand.
 5. In het voorbeeld kun je randen aan- en uitzetten door er op te klikken.
 6. Klik op OK.

6.2 Arcering

Met de optie Randen kan je de achtergrondkleur van je cellen aanpassen aan jouw wensen.

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel, rij of kolom.
 2. Tabblad Ontwerpen bij Hulpmiddelen voor tabellen, rubriek Stijlen voor tabellen op de knop Arcering.
 3. Kies de kleur die jij wenst.

6.4 Celuitlijning

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel of cellen waarvan je die inhoud gaat uitlijnen.
 2. Klik in het lint op het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen in de rubriek Uitlijning op de gewenste uitlijning.

6.5 Tekstrichting

Werkwijze:

 1. Selecteer de cel of cellen waarvan je die inhoud gaat uitlijnen.
 2. Klik in het lint op het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen in de rubriek Uitlijning op de knop Tekstrichting. Elke keer je op de knop klikt, wijzigt de knop en ook de tekstrichting.

OPDRACHT

 • Open het bestand op ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Mijlpalen e-commerce‘ vanuit je gedeelde map op OneDrive.
 • Plaats de cursor na de laatste regel in de laatste pagina en voeg een lege pagina in via tabblad invoegen, Pagina’s, Lege Pagina.
 • Voeg een tabel in met 12 rijen en 4 kolommen.

TITEL (RIJ 1)

 • Voeg alle cellen van de eerste rij samen.
 • Typ de titel in de eerste rij (zie eindresultaat).
 • Geef de titel de volgende opmaak:
  • Calibri, 16
  • Vet & cursief
  • Gecentreerd
 • Verwijder de bovenrand, linkerrand en rechterrand.

KOLOMTITELS (RIJ 2)

 • Typ de kolomtitels in de tweede rij.
 • Pas de tekstrichting aan voor alle kolomtitels, behalve voor kolom ‘samenvatting’ (zie eindresultaat). 
 • Geef de titels de volgende opmaak:
  • Calibri, 14 pt,
  • Vet & cursief
  • Plaats de tekst horizontaal en verticaal centreren binnen cel (uitlijning)
 • Pas de rijhoogte aan naar 3 cm.
 • Geef de cellen van rij 2 de volgende arcering: Groen, Accent 6, Lichter 60%

RIJ 3 TOT EN MET RIJ 10

 • Pas de rijhoogte van Rij 3 tot en met Rij 10 aan naar 1,3 cm.

KOLOM MIJLPAAL

 • Voeg de inhoud toe aan kolom 1 (‘Mijlpaal’).
 • Selecteer alle titels en geef ze de volgende opmaak:
  • Calibri, 11pt
  • Tekst verticaal centreren
  • Links uitlijnen
  • Tekstkleur Groen, Accent 6, donkerder 50%
  • Tekst onderstrepen en in vet zetten
 • Kolom 1 krijgt een breedte van 2,25 cm.

KOLOM TITEL

 • Voeg de tekst toe in kolom 2.
 • Geef de titels de volgende opmaak:
  • Calibri, 11pt
  • Cursief
  • Tekst verticaal centreren
  • Tekst links uitlijnen
 • Kolom 2 krijgt een breedte van 6,8 cm.

KOLOM JAARTAL

 • Voeg de jaartallen toe in kolom 3.
 • Geef de tekst de volgende opmaak:
  • Calibri, 11pt
  • Wit
  • Vet
  • Tekst verticaal centreren
  • Tekst links uitlijnen
 • Deze kolom krijgt een breedte van 1,5 cm.
 • Geef de cellen van deze kolom volgende arcering: Zwart, Tekst 1, lichter 50%.

KOLOM SAMENVATTING

 • In kolom 4 moet je de inhoud van de verschillende mijlpalen kort samenvatten. Je mag de cellen voor deze oefening leeg laten.
 • Kolom 4 (‘samenvatting’) krijgt een breedte van 7,2 cm.
 • Splits in de kolom samenvatting elke cel in 2 (bevalve de titel).
 • Geef alle (gesplitste) cellen van kolom Samenvatting de volgende arcering: Groen, accent 6, lichter 80%.

RANDEN

 • Maak de randen en de opmaak van het tabel zo goed mogelijk na
  • Kolomtitels:
   • Kader met zwarte volle lijn van 2 1/4 punt
   • Tussen de kolomtitels witte lijn van 1 punt.
  • Inhoud tabel: overal zwarte volle lijn van 1 punt, behalve links en rechts van de jaartallen. Zoek daar naar de juiste oplossing.
 • Sla je bestand nogmaals op in de gedeelde map op OneDrive.

Eindresultaat:

KLAAR?

 • Ga naar Smartschool en meld je aan.
 • Ga naar het Vak ‘Informatica Schakeljaar Hoger Onderwijs’ en dien je oefenbestand in via de juiste uploadzone: Oefenbestand MS Word Deel 1 (Stijlen – Opsomming – Nummering – Afbeeldingen – Tabellen)

7. Bronnen

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/cellen-in-een-tabel-samenvoegen-of-splitsen-8b458deb-0fc5-4c8d-8d94-2d4da98193f8#:~:text=Klik%20in%20een%20cel%20of,de%20geselecteerde%20cellen%20wilt%20splitsen.