Voorwaardelijke opmaak

1. Wat is voorwaardelijke opmaak?

Bij voorwaardelijke opmaak zorg je ervoor dat cellen automatisch een bepaalde opmaak (= opvulling, letterkleur, …) krijgen, afhankelijk of de inhoud van de cel al dan niet voldoet aan een gestelde voorwaarde. Dit is vergelijkbaar met de ALS-functie die je vroeger al hebt gebruikt. 

Vb. een cel krijgt een groene achtergrondkleur als de verkoopcijfers boven verwachting zijn en een rode achtergrondkleur als de verkoopcijfers lager uitvallen dan verwacht.

Werkwijze:

 • Selecteer een cel of een bereik waarvan je de opmaak wilt afstemmen op een bepaalde voorwaarde.
 •  
 • Klik in tabblad start op voorwaardelijke opmaak ().

 •  
 • Maak een keuze binnen één van de beschikbare categorieën.

 • Geef deze cellen de gewenste opmaak. Dit kan je nog in hoge mate aanpassen via de optie ‘aangepaste indeling’!

 

2. Regels beheren

Wanneer je één of meerdere cellen selecteert en via het tabbad start doorklikt op voorwaardelijke opmaak, regels beheren, dan open er zich een venster met een overzicht van de voorwaardelijke opmaak die is ingesteld voor deze cellen.

In het bovenstaande venster kan je nieuwe regels toevoegen, regels bewerken (= aanpassen) en regels verwijderen.

OPDRACHT (markeringsregels voor cellen)

 • Selecteer het tabblad ‘Resultaten‘.
 • Selecteer alle cellen met feedback uit de kolom ‘Feedback 1’.
 • Kies op het tabblad Start voor Voorwaardelijke opmaak, markeringsregels voor cellen, gelijk aan.
 •  
 • Stel de markeringsregels voor de cellen in (aangepaste indeling!)
  • Cellen met de tekst ‘Herpak je’ krijgen automatisch een rode tekst in het vet en het cursief. Ze krijgen ook een lichtgrijze opvulling.
  • Cellen met de tekst ‘In orde’ krijgen een donkergroene tekst en staan in het vetjes én het cursief. Ze krijgen ook een lichtgroene opvulling.

Je krijgt onderstaand resultaat:

Belangrijk: Als je de behaalde resultaten zou wijzigen en Feedback 1 wordt aangepast, dan moet de ingestelde voorwaardelijke opmaak automatisch worden aangepast!

OPDRACHT (pictogramseries)

 • Selecteer het tabblad ‘Resultaten‘.
 •  
 • Selecteer de cellen met de behaalde resultaten.
 •  
 • Kies op het tabblad Start voor Voorwaardelijke opmaak. Kies onderstaande optie:

 • Stel de pictogramseries in, zodat:
  • Het groene vinkje verschijnt bij waarden vanaf 0,65 (0,65 inbegrepen).
  • Het uitroepingsteken verschijnt bij waarden vanaf 0,50 (0,50 inbegrepen).
  • Het rode kruis verschijnt bij waarden lager dan 0,50.

Hoe doe je dit?

  • Selecteer de cellen met de pictrogramseries (A2 tot A11)
  • Klik op voorwaardelijke opmaak, regels beheren. Er verschijnt onderstaand dialoogvenster.

  • Selecteer de regel en klik op regel bewerken.
  • Pas de regel gepast aan.
   LET OP: Je werk met getallen, niet met procenten!
   LET OP: Vergeet na het bewerken van de regel niet op toepassen te klikken!

Eindresultaat:

OPDRACHT (regels voor bovenste/onderste)

 • Selecteer het tabblad ‘Budgetplanning‘.
 •  
 • Je gaat nu zelf een nieuwe regel opmaken, die ervoor zorgt dat binnen de cellen C5 tot en met C12 enkel de 5 onderste (= laagste) budgetten een oranje opvulling krijgen.

  Hoe doe je dit?

  • Selecteer de cellen C5 tot en met C12.
  • Ga via het tabblad start naar ‘Voorwaardelijke opmaak‘, ‘Regels voor bovenste/onderste‘ en klik dan door op ‘Meer regels‘.
 •  
  • Stel een regel op voor waarden met de laagste rangschikking. De onderste 5 waarden dienen een oranje opvulling te krijgen.

Eindresultaat: